VDU Studentų parlamento nariai rinksis į nuotolinį posėdį

Vasario 9 d. 19 val. vyks nuotolinis VDU Studentų parlamento posėdis. Parlamento posėdžiai yra atviri, todėl į šį posėdį gali prisijungti visi norintys, paspaudę šią nuorodą.

Parlamento posėdžio darbotvarkė:

 1. Dalyvių registracija
 2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
 3. Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.
 4. Buvusio posėdžio ir tame tarpe vykusių e-posėdžių protokolų tvirtinimas.
 5. Darbotvarkės tvirtinimas.
 6. Užklausa dėl VDU studentų socialinio fondo
 7. ,,Facebook“ grupėje organizuota diskusija „VDU Studentų Parlamentas / VMU Student Parliament 21/22“ dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete
 8. VDU doktorantų klubo kreipimosi dėl užsienio kalbos mokymosi galimybių pristatymas
 9. VDU doktorantų klubo kreipimosi dėl doktorantų mokslinio konsultanto pristatymas
 10. Dėl Apeliacinės komisijos sprendimo priežasčių pateikimo ir studento teisės į apeliacinės komisijos apeliacinio skundo įvertinimo dėl procedūrinių pažeidimų tolimesnį apskundimą
 11. Kiti klausimai
 12. Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

Praėjusių VDU Studentų parlamento posėdžių protokolus galima rasti paspaudus čia.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content