Revizijos komisija

Revizijos komisija yra kolegialus vidaus kontrolės organas. Revizijos komisija vykdo VDU SA, jos padalinių bei juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę. Tikrina ir vertina VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas.

Revizijos komisijos nariai:

Ieva Vengrovskaja

Revizijos komisijos pirmininkė / Chairwoman of Audit Commision


Erika Dervinytė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision


Gabrielė Šturmaitė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision


Santa Vozbutaitė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision


Rusnė Rimkevičiūtė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commission


Skip to content