Bendrabučių tarybos

Kiekviename Vytauto Didžiojo universiteto bendrabutyje veikia gyventojų savivalda – universiteto įteisinta bendrabučio gyventojų veikla, skirta bendruomeniniams bendrabučio gyventojų klausimams spręsti.

Kiekviename Vytauto Didžiojo universiteto bendrabutyje veikia gyventojų savivalda – universiteto įteisinta bendrabučio gyventojų veikla, skirta bendruomeniniams bendrabučio gyventojų klausimams spręsti, kuri yra įgyvendina per:

  • Visuotinį gyventojų susirinkimą – aukščiausiąją bendrabučio gyventojų savivaldos instituciją, skirtą bendruomeniniams bendrabučio gyventojų klausimams spręsti
  • Bendrabučio tarybą – kiekviename universiteto bendrabutyje veikiantį kolegialų bendrabučio gyventojų savivaldos organą
  • Bendrabučio tarybos pirmininką – kiekviename universiteto bendrabutyje veikiantį vienasmenį bendrabučio gyventojų savivaldos organą, kuris teisėtai atstovauja gyventojų interesus ir tarpininkauja problemų sprendimui tarp gyventojų ir universiteto (bendrabučio) administracijos.

Bendrabučio savivaldos veiklą kuruoja universiteto Studentų reikalų departamentas bendradarbiaudamas su Studentų atstovybe.

Bendrabučio taryba ir jos pirmininkas.

Bendrabučio tarybos pirmininkas suformuoja Bendrabučio tarybą ir jai vadovauja.
Bendrabučio taryba padeda pirmininkui įgyvendinti šiuos Bendrabučio tarybos veiklos tikslus:

  • atstovauti gyventojų interesus universiteto (bendrabučio) administracijoje
  • atstovauti universiteto (bendrabučio) administracijos reikalavimus gyventojų tarpe
  • puoselėti gyventojų bendruomenės integralumą
  • vykdyti socialinę ir kultūrinę veiklą
  • tarpininkauti problemų, kylančių tarp gyventojų (ar tarp gyventojų ir administracijos), sprendime

Bendrabučio tarybos pirmininką renka visuotinis gyventojų susirinkimas, po universiteto Studentų reikalų departamento ir Studentų atstovybės vykdytos atrankos procedūros.

DOKUMENTAI

KONTAKTAI

Skip to content