Skolos

Kada gaunama akademinė skola?

Akademinė skola gaunama tuomet, kada galutinis dalyko pažymys yra nepatenkinamas (4 ir mažiau) po egzamino perlaikymo (išskyrus VDU Teisės fakulteto studentus, jie akademinę skolą gauna tada, kada iš egzamino negaunamas patenkinamas pažymys, t. y. 5.) Taip pat už nesąžiningą elgesį bet kurio atsiskaitymo metu, kai į studijų rezultatų žiniaraštį įrašomas galutinis įvertinimas 0 (nulis). Tokiu atveju studentas ar klausytojas kituose studijų dalyko atsiskaitymuose nedalyvauja, stabdomos dalyko studijos, yra įskaitoma akademinė skola. 

Kur, kiek ir iki kada reikia susimokėti už akademinę skolą?

Mokėti reikia už neužskaityto dalyko kartojimą. Kaina yra nustatoma dekanate arba katedroje. Ji priklauso nuo kreditų skaičiaus, studento stojimo metų bei kokiai studijų programai priklauso neįskaitytas dalykas. Susimokėti reikia prieš pradedant mokytis dalyką iš naujo.

Kada studentas braukiamas iš studentų sąrašų?

Studentas braukiamas iš studentų sąrašų ir studijų sutartis nutraukiama: 

  • studento prašymu;
  • už nepažangumą, jei yra gavęs tris ir daugiau skirtingų dalykų skolas, t. y. galutiniai dalyko pažymiai yra įvertinimus, mažesnius nei 5 (penki);
  • laiku nesumokėjęs už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;
  • neužsiregistravęs į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą;
  • negrįžęs iš akademinių atostogų;
  • neįvykdęs studijų programos baigiamajame studijų semestre;
  • negynęs arba neapgynęs baigiamojo darbo;
  • pasibaigus sutarties terminui;
  • už sutarties sąlygų nevykdymą;
  • už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą.

Ar studentas gali užskaityti tarpinius dalyko atsiskaitymus, iš kurio buvo gauta skola? 

Taip. Kartojant studijų dalyką, studentui ar klausytojui gali būti įskaitomi prieš tai pasiekti studijų rezultatai. Kartodamas studijų dalyką, studentas ar klausytojas gali pasirinkti, ar kartoja visą dalyką ir moka visą kartojamo dalyko studijų mokestį, ar įskaitomi prieš tai pasiekti tarpinių atsiskaitymų teigiami studijų rezultatai ir kartojamos tik tos dalyko dalys, kurių pasiekimai buvo įvertinti neigiamai. Tokiu atveju studentas ar klausytojas moka tik už kartojamo studijų dalyko dalis, išskyrus tuos atvejus, kai buvo užfiksuotas nesąžiningas studento elgesys. Studentas ar klausytojas, norintis įsiskaityti teigiamai įvertintus tarpinius atsiskaitymus, teikia prašymą fakulteto dekanui, akademijos kancleriui nurodydamas, kokias dalis nori užskaityti.

Ar studentas gali išsitaisyti skolas, išėjęs akademinių atostogų?

Taip, akademinių atostogų metu studentas gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdamas už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT 

Skip to content