A, B dalykai

Per kiek laiko rekomenduojama išklausyti privalomus A grupės dalykus?

Privalomus A grupės dalykus rekomenduojama išklausyti per pirmus keturis semestrus, t. y. dvejus studijų metus.

Kiek A grupės dalykų studentas privalo išklausyti?

Studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirenkant dalyko, kuris yra tos pačios studijų krypties, kaip ir jo studijuojama studijų programa. Rinktis po vieną dalyką reikia iš šių studijų sričių pogrupių:

 1. Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų;
 2. Humanitarinių mokslų;
 3. Socialinių mokslų;
 4. Menų.

Tačiau, priklausomai nuo studijų programos, gali būti taikomos išimtys. Jei susidūrei su neaiškumais, susisiek su mumis elektroniniu paštu akademai@vdusa.lt

Pavyzdžiui, jei studentas studijuoja Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, jis negali rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“.

Kiek dalykų studentas turi išklausyti iš A grupės užsienio kalbų pogrupio?

Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24  kreditų.

Kiek anglų kalbos lygių privaloma išklausyti?

Studentai anglų kalbos lygį privalo rinktis pagal šias taisykles:

 1. pradėję studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 2. pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
 3. turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų, bet ne didesnė nei 24 kreditai.

Kaip nustatomas anglų kalbos mokymosi  lygis? 

Anglų kalbos mokymosi lygis nustatomas pagal Užsienio kalbų institute išlaikyto anglų kalbos testo rezultatus ir anglų kalbos įvertinimus brandos atestate. Anglų kalbos lygio nustatymo testo gali nelaikyti studentai, anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine surinkę 90 procentų ir daugiau. Jie anglų kalbos mokosi, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką. C1 lygio kompetencija įskaitoma studentams pateikusiems C1 lygio kompetenciją liudijančius  dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus).

Ar studentas privalo studijuoti užsienio kalbas, jei anglų kalbos žinios atitinka C1 lygį?

Taip, studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, turi studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų, bet ne didesnė nei 24 kreditai.

Pasirinkimų pavyzdžiai:

 1. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka A1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį, vadinasi jis turės studijuoti A1, A2, B1, B2 lygius.
 2. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka B1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, vadinasi privalomai rinkdamasis anglų kalbos B1, B2 ir C1 lygius.
 3. Jei studentas valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikė 90 procentų arba daugiau, jis gali laikyti testą ir užsiskaityti C1 lygį ir studijuoti bet kokios kalbos bent 2 lygius, jei neužsiskaitė – studijuoti C1 lygio anglų kalbos ir bet kurią kitą užsienio kalbą.

Ką daryti, jei lieka laisvų kreditų, skirtų kalbų studijavimui?

Likusius laisvus kreditus studentas gali panaudoti pasirinkdamas aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus (B grupės dalykai).

Kiek B grupės dalykų reikia išklausyti?

B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitoje nei studento studijuojamoje studijų programoje. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Dalykų sąrašas skelbiamas kiekvienais akademiniais metais.

Tačiau, priklausomai nuo studijų programos, gali būti taikomos išimtys. Jei susidūrei su neaiškumais, susisiek su mums elektroniniu paštu akademai@vdusa.lt.

Pavyzdžiui, jei studentas studijuoja Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, jis negali rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“ ir B grupės dalyko „Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai“.

Ar studentas gali neklausyti B grupės dalykų?

Taip, studentas iš B grupės dalykų sąrašo gali nepasirinkti nė vieno dalyko, tačiau vietoj jų rinktis kitus laisvai pasirenkamus, ne jo studijuojamos studijų programos dalykus. Jei studijuoji gretutinėje arba Academia cum laude individualiojoje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti studijų programos dalykų studijoms, t. y.  B grupės dalykų vietą studijų plane užims gretutinės arba individualiosios studijų programos dalykai ir kreditai.

Ar studentas turi studijuoti kompiuterinio raštingumo dalyką Universitete?

Studentas privalo studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai), jei:

 1. neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo,
 2. nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino,
 3. nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo.

Kur rasti studijų tvarkaraščius?

Studijų tvarkaraščius galima rasti šioje nuorodoje. https://www.vdu.lt/lt/studijos/tvarkarasciai/

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT 

Skip to content