Apie mus

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) buvo įkurta 1994 metais. Tai yra pelno nesiekianti, nevyriausybinė organizacija, kuri atstovauja mūsų universiteto studentams. Šios organizacijos veikla yra paremta viešumu, savivalda, lygybe bei kitomis demokratiškomis vertybėmis.

Pagrindinis VDU SA tikslas yra atstovauti mūsų universiteto studentams, ginti jų teises ir interesus universitete bei už jo ribų, rūpintis VDU studentų akademine, socialine, kultūrine gerove, skatinti akademinę bendruomenę būti pilietiškais, puoselėti žmogiškąsias vertybes.

VDU SA taip pat siekia kuo aktyviau įsitraukti į mūsų universiteto bei šalies aukštojo mokslo sistemos gerinimo procesus, kurie susiję su studentais, jų teisėmis, įsidarbinamumu, skleisti kiekvienam studentui svarbią informaciją apie studijas ir kitas galimybes.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė yra organizacija, kuri turi apie 100 narių, yra nuolatos tobulėjanti ir ieškanti naujų galimybių.

 

 

Skip to content