Individualūs poreikiai

Ar Universiteto patalpos yra pritaikytos studentams, kurie turi judėjimo negalią?


Daugelis Universiteto patalpų yra visiškai arba dalinai pritaikytos studentams turintiems judėjimo negalią:

 • Lauko durys į pagrindinius VDU rūmus automatizuotos;
 • VDU rūmuose įrengti specialūs keltuvai arba platūs liftai su garsiniais pranešimais;
 • Auditorijose įrengtos specialios vietos žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu;
 • Prie Universiteto rūmų įrengtos automobilių stovėjimo vietos.

Ką daryti studentui, kuris dėl turimų individualių poreikių studentas negali dalyvauti paskaitose ar atsiskaitymuose?

Kiekvienas studentas registracijos į studijas metu turi galimybę, atsižvelgiant į savo individualius poreikius, susidaryti asmeniškai jam tinkantį studijų tvarkaraštį.

Ar Universiteto bibliotekos yra pritaikytos studentams, turintiems individualius poreikius?

Universiteto bibliotekos padaliniuose, išsidėsčiusiuose įvairiuose Universiteto rūmuose, galima rasti erdves, kuriose įrengtos specialios darbo vietos studentams su individualiais poreikiais. Daugiau informacijos apie bibliotekose esančią įrangą galima rasti čia.

Ar studentas, turintis 45 procentų ir mažesnį darbingumą, gali gauti stipendijas ir išmokas?

Taip, norint jas gauti, studentas turi kiekvieną semestrą iš naujo pildyti prašymus. Skiriamos šios stipendijos ir išmokos:

 • Socialinės stipendijos – stipendija, kurios dydis yra 6,5 BSI (1 BSI = 46 EURAI), gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai. Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos 
 • Tikslinės išmokos – išmoka, kurią gali gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią.

Daugiau informacijos:

https://vsf.lrv.lt/lt/projektas-studiju-prieinamumo-didinimas-studentams-turintiems 

Be socialinės stipendijos ir tikslinės išmokos studentas, turintis individualių poreikių, kas mėnesį gali gauti išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti iš neįgaliųjų reikalų departamento. Šią išmoką gali gauti visi neįgalieji net jei ir jų darbingumas yra didesnis nei 45 procentai.

Ar studentas, turintis individualių poreikių, gali gauti valstybės remiamą paskolą?

Taip, valstybės remiama paskola gali gauti studentai turintys 45 procentų ir mažesnį darbingumą. 

Išskiriamos 3 Valstybės remiamų paskolų rūšys: 

 • Paskola studijų kainai sumokėti;
 • Paskola gyvenimo išlaidoms;
 • Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Dažniausiai studentai, turintys individualius poreikius, gauna paskolą studijų kainai sumokėti ir (ar) paskolą gyvenimo išlaidoms dengti. Jei prašymas pildomas rugsėjo semestre, paskola studijų kainai sumokėti gali būti skiriama visų mokslo metų kainai sumokėti. Norint sumokėti už pavasario semestrą reikia pateikti bankui pažymą apie studento statusą ir aukštajai mokyklai yra pervedama likusi studijų kainos suma. Jei pildomas prašymas pavasarį, tokiu atveju galima gauti paskolą tik pavasario semestro studijų kainai sumokėti ir tik pusę maksimalios paskolos gyvenimo išlaidoms dengti. Prašymai – anketos pildomi kiekvienais mokslo metais iš naujo. 

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos  

Ar tiesa, kad studentas, turintis individualių poreikių, gali būti atleistas nuo paskolos studijų kainai sumokėti grąžinimo?

Studentas, turintis 45 procentų ir mažesnį darbingumą, gali gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti ir/arba gyvenimo išlaidos dengti. Nuo jos grąžinimo Valstybinis studijų fondas gali atleisti vieną kartą. 

Studentas, turintis individualius poreikius, gali būti atleistas nuo paskolos grąžinimo, jei sėkmingai baigė studijas. Pavyzdžiui, jei studentas pasiėmė paskolą studijuodamas bakalauro pakopos studijas, jis nuo paskolos gali būti atleistas tik tada, kada gaus tų studijų bakalauro diplomą. Jei paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, nutraukia studijas ar yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją ir prašyti atleisti nuo visos ar jos dalies valstybės remiamos paskolos grąžinimo. 

Studentas, kuris jau kartą buvo atleistas nuo paskolos grąžinimo gali kreiptis į Universitetą ir prašyti studijų kainos lengvatos. Konkursas mokestinėms lengvatoms gauti yra skelbiamas viešai oficialiame Universiteto tinklalapyje. kiekvieno studijų semestro pradžioje einamajam studijų semestrui. Studentas turi pateikti Studentų reikalų departamento nustatytos formos el. prašymą (anketą), kuri yra skelbiama konkurso metu ir kartu su ja pateikti reikiamus dokumentus.

Daugiau informacijos apie Valstybės remiamas paskolas:

http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 

Daugiau informacijos apie studijų lengvatas:

https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/mokestines-lengvatos/ https://www.vdu.lt/lt/konkursas-studiju-ir-apgyvendinimo-mokesciu-lengvatoms-gauti/ 

Ar Universitetas gali aprūpinti studentą priemonėmis, reikalingomis studijų procesui, jei studentas neturi tokios galimybės?

Taip, Universitetas sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo/ugdymo priemonėmis, įrenginiais, kad vėliau studentai, turintys individualius poreikius, patys galėtų pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga.

Ar Universiteto bendrabučiai yra pritaikyti studentams, turintiems judėjimo negalią?

Universiteto bendrabučiai yra pritaikyti neįgaliesiems, tačiau ne visi.

 • VDU bendrabutis nr. 1 „Taika” (Adresas: Taikos pr. 119, Kaunas) ir VDU bendrabutis Nr. 6 (Adresas: A. Vivulskio g. 36, Vilnius) yra pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims. Pirmame bendrabučio aukšte yra 4 kambariai, pritaikyti studentų specialiesiems poreikiams tenkinti. Judėjimo negalią turintiems studentams yra pritaikyta įeiga į bendrabutį, t. y. yra pandusas. Rekonstruoti liftai suteikia galimybę neįgaliems studentams patekti į visas (išskyrus skalbyklą) bendro naudojimo erdves, esančias dvylikos aukštų bendrabutyje.
 • VDU bendrabutis Nr. 2 „Baltija” (Adresas: Vytauto pr. 71, Kaunas) ir VDU bendrabutis Nr. 5 (Adresas: Universiteto g. 8, Akademija, Kauno raj.) Bendrabučiai pritaikyti studentams, turintiems judėjimo negalią. Įeinant į bendrabutį yra pandusas, antrame aukšte yra neįgaliesiems pritaikyti kambariai, tualetai ir dušai. Platūs liftai suteikia galimybę neįgaliems studentams patekti į visas bendro naudojimo erdves.
 • Visi kiti VDU bendrabučiai yra tinkami gyventi lengvą fizinės arba vidutinių sutrikimų (pavyzdžiui, sergantiems diabetu, raudonąja vilklige, epilepsija ir pan.) negalios formą turintiems gyventojams.
  Judėjimo negalią turintiems studentams neįvardyti bendrabučiai nėra pritaikyti.

Plačiau apie Universiteto bendrabučius galima pasiskaityti: https://apgyvendinimas.vdu.lt/bendrabuciai/vdu-bendrabutis-nr-1/ 

Ar galima gauti lengvatą mokesčiui už apgyvendinimą Universiteto bendrabutyje?

Universiteto bendrabutyje gyvenantys studentai, turintys individualiųjų poreikių, ir su jais gyvenantys lydintys asmenys gali gauti 25, 50, 75 arba 100 procentų apgyvendinimo mokesčio lengvatą už semestrą. Studentams, gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje, mokesčio už apgyvendinimą lengvata neskiriama. Studentai, pretenduojantys gauti mokestines lengvatas konkurso būdu, turi pateikti Studentų reikalų departamento nustatytos formos el. prašymą (anketą), kuri yra skelbiama konkurso metu oficialiame Universiteto tinklalapyje. 

Plačiau apie tai: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/01/Mokestini%C5%B3-lengvat%C5%B3-teikimo-ir-kompensacij%C5%B3-skyrimo-tvarkos-apra%C5%A1as.pdf 

Ar studentas gali dalyvauti Erasmus+ programoje, jei turi individualių poreikių?

Taip, studentai turintys individualių poreikių, ne tik gali dalyvauti konkurse ir būti atrinkti vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje, tačiau turi galimybę gauti ir papildomą finansavimą, kuris padengs jų patiriamas išlaidas, susijusias su jų individualiais ar specialiaisiais poreikiais, Erasmus+ praktikos ar studijų užsienyje metu. 

Apie papildomą paramą neįgaliesiems: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/ 

Daugiau informacijos: https://www.smpf.lt/lt/ arba pasiteiravęs VDU Tarptautinių ryšių departamento.

Ar Universitete yra asmuo, koordinuojantis studentus, turinčius individualius poreikius?

Taip, centralizuotai padėti spręsti įvairias problemas Universitete, su kuriomis susiduria Universitete studijuojantys studentai su individualiais poreikiais, padeda atsakingas Universiteto asmuo dirbantis Studentų reikalų departamento studentų su negalia srityje.

Negalios reikalų vyr. koordinatorė Miglė Janušauskaitė

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT ARBA SOC@VDUSA.LT

Skip to content