Stipendijos ir lengvatos

Kokias stipendijas studentas gali gauti studijuodamas Universitete?

Studentas gali gauti šias stipendijas:

 1. Skatinamosios stipendijos;
 2. Socialinės stipendijos;
 3. Mobilumo stipendijos;
 4. Vienkartinės stipendijos;
 5. Doktorantų stipendijos;
 6. Universiteto rektoriaus stipendija;
 7. Tikslinė stipendija;
 8. Užsienio lietuvių stipendija;
 9. Universiteto mecenatų įsteigtos stipendijos

Daugiau apie stipendijas:

Kam skiriama skatinamoji stipendija?

 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės, ištęstinės studijų formų ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,500.
 • Antrosios studijų pakopos, nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams kurių konkursinis stojamasis balas yra lygus 10,000 balų.
 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų.
 • Antrosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa. 
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios, antrosios pakopų ir profesinių studijų studentams skatinamosios stipendijos.

Kada yra skiriama skatinamoji stipendija?

Studentams skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Ar pirmakursis studentas gali gauti skatinamąją stipendiją?

Taip, pirmojo kurso, pirmo semestro studentams skiriamos šios skatinamosios stipendijos:

 • 2 BSI (1 BSI = 46 EURAI) dydžio skatinamosios stipendijos, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,500 (aštuoni su puse) balo, išskyrus tuos studentus, kuriems buvo skirta Universiteto studijų stipendija studijų kainai padengti. 
 • 1,3 BSI (1 BSI = 46 EURAI) dydžio skatinamosios stipendijos skiriamos Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmo studijų semestro studentams, kurių konkursinis stojamasis balas pirmojoje studijų pakopoje yra didesnis arba lygus 8,500 (aštuoni su puse), antrojoje studijų pakopoje ir profesinėse studijose – 10,000 (dešimt) balų, išskyrus tuos studentus, kuriems buvo skirta Universiteto studijų stipendija studijų kainai padengti.

Kur studentui reikia kreiptis, jei jam yra paskirta skatinamoji stipendija?

Jei stipendija skiriama ne pirmą kartą, kreiptis niekur nereikia, nes Universitetas jau turi visus studento duomenis. Tačiau jei stipendija skiriama pirmą kartą, kreiptis privalu į Finansų departamentą bei pateikti visus jų reikalaujamus duomenis.

Jei išvykstu į užsienį studijuoti pagal studentų mainų programą, pagal ką ir kiek laiko yra skiriama stipendija?

Studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas, skatinamoji stipendija skiriama pirmam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų rezultatų vidurkį. 

Studentams, grįžusiems iš studijų pagal studijų mainų programą, skatinamoji stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete šia tvarka:

 • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi iki einamojo mėnesio 15 dienos;
 • nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi po einamojo mėnesio 15 dienos.

Kaip studentas gali sužinoti, ar buvo skirta skatinamoji stipendija?

Studentas gali sužinoti, ar gavo skatinamąją stipendiją, apsilankęs Studentų portale (www.studentas.vdu.lt), pasirinkęs skiltį Studijos –> Įsakymai.

Kas gali gauti tikslinę stipendiją? 

Tikslinė stipendija gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės akademiniuose padaliniuose. Akademinių padalinių  sąrašas: https://www.vdu.lt/lt/akademiniai-padaliniai/.

Kas gali gauti socialinę stipendiją?

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka) per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kur kreiptis dėl socialinės stipendijos?

Socialines stipendijas skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymą reikia užpildyti kiekvieną semestrą ČIA. Prisijungimui reikalinga elektroninė bankininkystė.

Kokias mokestines lengvatas teikia Universitetas?

Universitetas teikia šias mokestines lengvatas studentams:

 • Mokesčio už studijas lengvatą, kuri gali būti skiriama Universiteto studentams, kurių sudėtinga socialinė padėtis ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 balai.
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvatą, kuri gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Išsamesnė informacija apie mokestines lengvatas: : https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/mokestines-lengvatos/ 

Kokiais būdais yra skiriama lengvata?

Lengvata gali būti skiriama konkurso arba ne konkurso būdu.

Kada skiriama lengvata ne konkurso būdu?

Lengvatas, kurios yra skiriamos ne konkurso būdu skiriamos suderinus su Universiteto Studentų atstovybės prezidentu ir Studentų reikalų departamento direktoriumi, šiais atvejais:

 • už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų dalyvavimą visuomeninėje Universiteto veikloje.
 • studento prašymu, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui, iš Universiteto padalinio disponuojamų lėšų.
 • studentams, neturintiems akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas, atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo prašymą, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui.
 • studentams, atvykstantiems pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU SOC@VDUSA.LT

Skip to content