Kreditai

Kiek kreditų per semestrą studentas turi surinkti?

Studentas per semestrą privalo pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai.

Kiek kreditų per metus studentas turi turėti?

Rekomenduotina vienerių studijų metų apimtis yra 60 kreditų.

Ar studentas gali turėti daugiau nei leistina studijų kreditų?

Jei studentas studijuoja gretutinėse arba individualiosiose studijose, jis gali viršyti 36 kreditų limitą, tačiau semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai ir reikia rašyti prašymą dekanate.

Ar studentas gali turėti mažiau nei leistiną studijų kreditų?

Studentai, užsiregistravę į mažesnį nei leistiną (24 kreditai) kreditų skaičių arba visai neužsiregistravę į studijų dalykus, braukiami iš studentų sąrašų ir nutraukiama jų studijų sutartis. Mažesnį kreditų skaičių galima turėti tik dėl objektyvių priežasčių, leidimą gavus fakulteto dekano, akademijos kanclerio potvarkiu.

Kokia studijų kredito kaina?

Kredito kaina yra apskaičiuojama priklausomai nuo studijų kainos, todėl į šį klausimą gali atsakyti fakulteto, kuriame studijuoji, arba akademijos administracija.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT 

Skip to content