Studentų parlamentas

Studentų parlamentas (anksčiau vadintas FAS – Fakultetų atstovų susirinkimu) – aukščiausias studentų valdymo organas, kurio nariai atstovauja savo fakulteto ar akademijos studentams, sprendžia kylančias problemas ir diskutuoja aktualiais klausimais. Svarsto ir formuoja organizacijos (VDU SA) pozicijas svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renka ar atstatydina VDU Studentų parlamento pirmininką, VDU SA Prezidentą, Valdybą ir Reviziją, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas bei koreguoja ar teikia naujus VDU SA dokumentus.

Studentų parlamento nariu gali tapti kiekvienas VDU Studentas. Informacija apie būsimus rinkimus į VDU Studentų parlamentą pranešama VDU Studentų atstovybės interneto puslapyje.

Studentų parlamento nariai

Skip to content