Apeliacinių prašymų teikimas

Ką daryti studentui, kuris nesutinka su dėstytojo vertinimu ir (ar) atsiskaitymo procedūromis?

Studentas ar klausytojas, nesutinkantis su dėstytojo įvertinimu, gali teikti apeliacinį prašymą fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui, akademijos kancleriui, vadovaujantis Rektoriaus patvirtintu Apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Dėl kokių priežasčių studentas turi teisę pateikti apeliacinį prašymą?

Studentas turi teisę pateikti apeliaciją dėl studijų rezultatų įvertinimų ir dėl atsiskaitymų procedūrų pažeidimų. 

Per kiek laiko studentas gali pateikti apeliacinį prašymą?

Studentas apeliaciją turi teisę pateikti per 5 darbo dienas po įvertinimo paskelbimo Studentų portale (www.studentas.vdu.lt).

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT 

Skip to content