Gretutinės studijos

Gretutinių studijų programos organizuojamos vadovaujantis rektoriaus patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarka.

Kada studentas gali pasirinkti gretutines studijas? 

Studentas gretutines studijas renkasi laisvai, pradėti gali nuo bet kurio semestro, atsižvelgdamas į galimybes laiku jas užbaigti.

Kur ir kada studentui kreiptis dėl gretutinių studijų?

Studentas, norintis pasirinkti gretutines studijas, turi teikti prašymą fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui, akademijos kancleriui. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro studijų dalykus pradžios. 

Ar studentas gali pasirinkti bet kokią gretutinių studijų programą, ar būtinai iš savo fakulteto arba akademijos?

Studentas gali laisvai pasirinkti gretutines studijas iš akademiniais mokslo metais siūlomų gretutinių studijų programų sąrašo. 

Ar studentas gali pasirinkti daugiau nei vienerias gretutines studijas?

Taip, gali, bet vieną pasirinktą gretutinių studijų programą studentas studijuoja nemokamai, o antrą ir daugiau gretutinių studijų programų modulių studentas gali studijuoti klausytojo statusu už studijas susimokėdamas.

Kada ir kaip studentas gali atsisakyti gretutinių studijų?

Gretutinių studijų studentas gali atsisakyti po pirmojo semestro pabaigos, kai pasiėmė gretutines studijas. Studentas, norintis nutraukti gretutines studijas, pateikia motyvuotą prašymą savo fakulteto dekanui, akademijos kancleriui. Studentas iš gretutinių studijų išbraukiamas rektoriaus įsakymu, dekano arba kanclerio teikimu.

Ar studentas gali atsisakyti gretutinių studijų, turėdamas skolų?

Galima atsisakyti turint skolų, tačiau skolos iš gretutinių studijų dalykų nėra anuliuojamos ir jas reikia išsitaisyti pakartotinai studijuodamas tą patį dalyką ar pasirinkęs bet kurį kitą dalyką iš universitetinių artes liberales studijų dalykų sąrašo ir sumokėjęs nustatyto dydžio mokestį pagal rektoriaus patvirtintą mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarką.

Ką daryti studentui, kuris nutraukė gretutines studijas, bet nori jas atnaujinti?

Studentas, nutraukęs gretutines studijas ir norintis jas atnaujinti, rašo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui, akademijos kancleriui ir tos pačios gretutinės studijų programos studijas tęsia nemokamai.

Ką daryti studentui, kuris nutraukė vienas gretutines studijas, bet nori pradėti studijuoti kitą gretutinių studijų programą?

Studentas, nutraukęs gretutines studijas ir norintis studijuoti kitą gretutinę studijų programą, privalo mokėti už naujai pasirinktos gretutinės studijų programos kreditus, kuriuos jau yra išnaudojęs nutrauktoje gretutinėje studijų programoje. 

Kaip gretutinių studijų kreditai susiję su pagrindinės studijų programos kreditais?

Gretutinių studijų dalykai yra skaičiuojami į bendrą semestro vidurkį.

Pagal tvarką iki 2017 m. Gretutinių studijų programos kreditai nesiskaičiuoja į bendrą studijų kreditų skaičių (240 kreditų tavo pagrindinių studijų + 60 kreditų tavo gretutinių studijų). Gretutinių studijų programų apimtis gali būti ne mažesnė kaip 60 kreditų.

Pagal tvarką nuo 2017 m. Gretutinių studijų programos kreditai įsiskaičiuoja į bendrą studijų kreditų skaičių. Gretutinių studijų apimtis – 40 arba 60 kreditų. Kaip pagrindinės studijų programos universitetiniai artes liberales studijų dalykai gali būti įskaitomi gretutinių studijų programos dalykai. Studentas, laisvai pasirinkęs studijuoti gretutines studijas, universitetinių artes liberales B grupės studijų dalykams skirtus kreditus naudoja šioms studijoms. 

Jei studijų programoje suprojektuotos, t. y. studijų programose numatytos ir nurodytos gretutinės krypties studijos (įskaitant ir pedagogikos gretutines studijas, skirtas pedagogo kvalifikacijai įgyti), joms skiriama 60 kreditų. Jei studijų programoje nenumatytos gretutinės krypties studijos ir studentai renkasi gretutines studijas ne pagal studijų programą, tokių studijų apimtis ne didesnė nei 40 kreditų.

Ar baigęs gretutines studijas, studentas gaus antrą bakalauro diplomą?

Ne – baigus gretutines studijas išduodamas gretutinių studijų pažymėjimas.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT.

Skip to content