Mokestis už studijas

Iki kada reikia susimokėti už studijas?

Studentai, kurie yra įstoję į valstybės nefinansuojamą vietą už studijų rudens semestrą turi sumokėti iki rugsėjo 30 dienos, o už studijų pavasario semestrą turi sumokėti iki vasario 30 dienos.

Ar galima dalimis susimokėti už studijas? Iki kada tai reikia padaryti?

Taip, galima dalimis susimokėti už studijas. Valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 % studijų kainos už rudens semestrą privalo sumokėti iki rugsėjo 10 dienos, likusius 50 % – iki lapkričio 10 dienos. Valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 % studijų kainos už pavasario semestrą privalo sumokėti iki vasario 10 dienos, likusius 50 % – iki balandžio 10 dienos.

Kaip studentui susimokėti už studijas?

Susimokėti už studijas studentas gali prisijungęs prie Studentų portalo, skiltyje „Mokesčiai“ nurodęs norimą apmokėti sumą, automatiškai bus nukreiptas į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje išsirinkęs norimą banko įstaigą, mokėjimo tarpininką ar pasirinkęs turimą bankinę kortelę bei prisijungęs prie banko sąskaitos, galės iš karto apmokėti nurodytą sumą. Mokesčio užskaitymas bus matomas iškart (mokant per mokėjimo tarpininką – iki 1 darbo dienos) po apmokėjimo grįžus atgal į Studentų portalą.

Ar už studijas gali sumokėti kitas asmuo?

Taip, tai gali padaryti ir kiti asmenys (pavyzdžiui, tėvai). Tokiu atveju, prisijungęs prie savo Studentų portalo, skilyje „Mokesčiai“ nurodęs norimą apmokėti sumą, studentas bus automatiškai nukreiptas į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje reikia pasirinkti „Kitos mokėjimo sistemos“ opciją ir išsirinkti norimą mokesčio apmokėjimo tarpininką iš siūlomų. Suformuotą mokestį studentas turi atsispausdinti arba išsaugoti ir išsiųsti asmeniui, kuris už jį mokės mokestį. Mokesčio užskaitymas Studentų portale bus matomas iki 1 darbo dienos po apmokėjimo datos.

Jei bus taip, kad studento studijų mokestį mokės juridinis asmuo (pavyzdžiui, įmonė), tuomet studentui reikės kreiptis į atsakinga asmenį Universiteto Finansų departamente, el. paštu vilma.aleksandraviciene@vdu.lt.

Nuo kada ir per kiek laiko reikia grąžinti studijų krepšelį, nutraukus studijas?

Kai studentas nutrauks savo studijas, iš fondo gaus įspėjimo laišką. Nuo tos dienos, per trejus metus, studentas turės atiduoti savo studijų krepšelį.

Jei studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Universiteto, kokią dalį metinės studijų kainos turi grąžinti?

Studentas, nutraukęs studijas arba pašalintas iš Univerisiteto, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 BSI dydžių (1 BSI = 46 Eur)  – asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
 • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
 • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Kas yra studijų kainos kompensavimas ir kaip jis vyksta?

Studijų kainos kompensavimas skiriamas studentams, studijuojantiems arba studijavusiems pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programose. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kaina. Universitetas sudaro ir iki einamųjų metų spalio 20 dienos pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Valstybinis studijų fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Universitetas:

 • studentams Universiteto priskirtą vardas.pavarde@stud.vdu.lt el. pašto adresą;
 • absolventams – Studentų atsiskaitymo su VDU sistemoje (STAUNIS) ALUMNI informacijoje nurodytą el. pašto adresą, jei nebuvo nurodytas – Universiteto priskirtą vardas.pavarde@alumni.vdu.lt.

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/kita-parama/

Kam teikiama pirmenybė, jei keli žmonės yra lygiaverčiai gauti studijų kainos kompensavimą?

Jei bent du asmenys:

 • turi vienodus geriausius svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kurio specialybės dalykų svertinis vidurkis yra aukštesnis.
 • turi vienodus geriausius specialybės dalykų svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kuris per šį laikotarpį turi svaresnius akademinius (mokslinius arba meninius) pasiekimus.
 • kurių akademiniai (moksliniai arba meniniai) pasiekimai studijuojamos profesijos srityje yra lygiaverčiai bei šie asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų vidurkius, tuomet pirmenybė sąrašo eilėje yra suteikiama tiems asmenins, kurie aktyviau dalyvavo Universiteto veikloje atitinkamo laikotarpio bėgyje.

Kur galiu rasti visas studijų kainas?

Studijų kainos kasmet keičiasi. Universiteto 2022/2023 m.m. metinė pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų kainos: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-m.-VDU-I-pakopos-studiju-kainos.pdf

Ar tiesa, kad už studijas studentas gali susimokėti pasinaudodamas valstybės remiama paskola?

Taip, valstybinis studijų fondas administruoja valstybės remiamų paskolų suteikimą ir išmokėjimą studentui. Tokio tipo paskola su garantija, teikiama iš kredito lėšų ir skiriama keliais atvejais:

 • studijų kainai sumokėti (akademiniams metams arba semestrui);
 • gyvenimo išlaidoms;
 • dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti.

Ką daryti studentui, norinčiam gauti valstybės remiamą paskolą?

Studentui, norinčiam gauti valstybės remiamą paskolą, reikia užpildyti prašymą-anketą, kurią galima rasti valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje. Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/

Kada studentas turės pradėti mokėti už valstybės remiamą paskolą?

Studentas, gavęs valstybės remiamą paskolą, turi ją pradėti grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT

Skip to content