Akademinės atostogos

Kiek kartų studentas gali išeiti akademinių atostogų?

Neprarasdamas studento statuso, studentas gali išeiti akademinių atostogų (padaryti studijų pertrauką):

 • Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentas – du kartus (vieną iš jų dėl asmeninių priežasčių).
 • Antrosios pakopos studentas – vieną kartą.

Kiek trunka akademinės atostogos?

Akademinės atostogos trunka vienerius metus ir jų pabaiga, nepriklausomai nuo to, kada buvo suteiktos, visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia. Galima nutraukti akademines atostogas anksčiau, tačiau grįžimo į studijas data turi būti semestro pradžia.

Kada studentas gali išeiti akademinių atostogų?

Išeiti akademinių atostogų studentas gali ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios.

Ar išėjęs akademinių atostogų studentas nepraras studento statuso?

Ne, išėjus akademinių atostogų studento statusas nėra prarandamas.

Ar studentas gali pasiimti akademines atostogas, jei turi skolą?

Taip. Akademinių atostogų metu studentas gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių jis turėjo skolas, mokėdamas už kartojimą. Galimas skolų skaičius: dieninių ir nuolatinių studijų studentams – 2 skolos, ištęstinių studijų studentams – 3 skolos.

Ar akademinių atostogų metu studentas gali atsiskaityti už gautas akademines skolas?

Taip, akademinių atostogų metu studentas gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdamas už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

Ar akademinių atostogų metu išmokamos stipendijos?

Ne. Studentams, gaunantiems stipendijas ir išeinantiems į akademines atostogas, stipendijos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio, kai fakulteto dekanas, akademijos kancleris išleidžia potvarkį dėl akademinių atostogų.

Tačiau grįžęs iš akademinių atostogų studentas gali gauti stipendiją, jei atitiks kriterijus, pagal kuriuos buvo skirtos stipendijos einamajame semestre ir nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant į akademines atostogas.

Kada ir kaip reikia grįžti iš akademinių atostogų?

Iki semestro pradžios studentas turi pateikti prašymą fakulteto dekanui, akademijos kancleriui grįžti iš akademinių atostogų.

Kas atsitinka negrįžus iš akademinių atostogų?

Negrįžus arba laiku negrįžus iš akademinių atostogų, studentas yra braukiamas iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos. Studentas, esantis akademinėse atostogose, savo noru nutraukti studijas gali tik iki akademinių atostogų termino pabaigos.

Kada studentas braukiamas iš studentų sąrašų?

Studentas braukiamas iš studentų sąrašų ir studijų sutartis nutraukiama: 

 • studento prašymu;
 • už nepažangumą, jei yra gavęs tris ir daugiau skirtingų dalykų skolas, t. y. galutiniai dalyko pažymiai yra mažesni nei 5 (penki);
 • laiku nesumokėjęs už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;
 • neužsiregistravęs į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą;
 • negrįžęs iš akademinių atostogų;
 • neįvykdęs studijų programos baigiamajame studijų semestre;
 • negynęs arba neapgynęs baigiamojo darbo;
 • pasibaigus sutarties terminui;
 • už sutarties sąlygų nevykdymą;
 • už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT 

 

Skip to content