VDU Studentų parlamentas trečiadienį rinksis į nuotolinį posėdį

Rugpjūčio 11 d. 18:30 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį. Parlamento posėdžiai yra atviri. Prisijungti galima paspaudus šią nuorodą.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dalyvių registracija
  2. Darbotvarkės tvirtinimas
  3. VDU SA Studijų programų kursų seniūnų nuostatų tvirtinimas (M. Čepurna)
  4. Dėl „Kaunas pride“ pozicijos (Ž. Menčenkovas)
  5. Dėl Studentų šalpos fondo įkūrimo (Ž. Menčenkovas)
  6. Dėl viešosios valgyklos darbo grupės progreso (E. Starodubov)
  7. Kiti klausimai
  8. Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės (SA) valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat, parlamento nariai slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai rūpinasi VDU studentų problemų sprendimu ir atsakymu į iškilusius klausimus.

Skip to content