VDU Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį

Sausio 26 d. (ketvirtadienį) 19 val. VDU Studentų parlamentas rinksis į posėdį, kuris vyks nuotoliniu būdu. Parlamento posėdžiai yra atviri, todėl į šį posėdį gali prisijungti visi norintys. Posėdžio nuoroda.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija

2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.

3. VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.

4. Buvusio posėdžio protokolo tvirtinimas.

5. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

6. Klausimas dėl mokymų VDU Studentų parlamentui.

Pristato: Monika Ražauskaitė

7. Einamųjų klausimų aptarimas.

Pristato: Ieva Vengrovskaja

8. Kiti klausimai.

9. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content