Tapti VDU SA prezidente kandidatuoja viena studentė

Kovo 10 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į VDU Studentų atstovybės (SA) atakaitinę-rinkiminę konferenciją, kurios metu vyks VDU SA prezidento rinkimai. Prašymą kandidatuoti į šias pareigas pateikė viena kandidatė – Socialinių mokslų fakulteto bakalaurantė Emilija Drabužinskaitė.

Šiuo metu kandidatė yra IV kurso psichologijos studijų programos studentė, ketvirtus metus veikianti VDU Studentų atstovybėje ir baigianti pirmąją Viceprezidentės ir antrąją Socialinių reikalų komiteto koordinatorės kadenciją. Taip pat aktyviai įsitraukia į atstovavimą studentams tiek universiteto, tiek nacionaliniu mastu – veikia VDU Senate, VDU Studentų parlamente, VDU Socialinių mokslų fakulteto taryboje, Lietuvos studentų sąjungoje.  Kandidatuodama į šias pareigas, Emilija teigia suvokianti, kokią atsakomybę prisiima, tačiau tiki, kad „sukaupta patirtis ir įsisąmonintos pamokos padės man ir mano komandai tinkamai priimti sprendimus, tęsti pasisekusią veiklą bei keisti, kas nėra pasisekę, tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas VDU studentų balsas!“

Drabužinskaitė, atsižvelgdama į pastarųjų metų pokyčius aukštojo mokslo sistemoje, veiklos gairėse išsikėlė 15 tikslų, kuriais žada siekti kokybiško VDU studentų atstovavimo. Išsikelti tikslai apima įvairias sritis: akademinį sąžiningumą, individualius poreikius turinčius ir užsienio studentus, atstovų sistemos tobulinimą, organizacijos žmogiškųjų išteklių optimizavimą ir kitas sritis.

Emilijos Drabužinskaitės motyvacinis laiškas ir veiklos gairės.

Kovo 2 d. 18 val. VDU Didžiosios salės foje (S. Daukanto g.28) vyks pokalbis su kandidate, kurio metu ji galės išsamiau papasakoti apie savo idėjas bei tikslus ir atsakyti į studentų klausimus.

Kovo 10 d. 12 val. vyks VDU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu bus pristatyta organizacijos veiklos ir finansinė ataskaitos, renkamas VDU SA prezidentas (-ė), valdyba ir revizija.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas (-ė) – atstovybės vadovas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Jis atstovauja visiems universiteto studentams Universiteto Rektorato, VDU Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, atstovauja VDU studentams Lietuvos studentų sąjungoje bei atlieka kitas funkcijas numatytas VDU SA Įstatuose.

Skip to content