Studentų parlamentas išrinko VDU SA Prezidentą, Valdybą ir Revizijos komisiją

Kovo 10 dieną vyko Vytauto Didžojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu buvo pristatytos VDU SA metų veiklos, finansinė ir Revizijos ataskaitos. Išrinkta nauja VDU SA Valdyba, Revizijos komisija, antrai kadencijai VDU SA prezidente išrinkta Socialinių mokslų fakulteto bakalaurantė Ieva Vengrovskaja.

Prasidėjus konferencijai ir patvirtinus darbotvarkę, VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja pristatė metines veiklos ir finansų ataskaitas. Parlamento nariams ir svečiams kilo klausimų apie VDU SA biuro pasikeitimus, technines klaidas, įgyvendintus bei neįgyvendintus darbus. Revizijos komisijos pirmininkė Greta Šmaižytė pristatė Revizijos komisijos ataskaitą ir išsakė pagyrimus, pastabas bei rekomendacijas vykdomoms organizacijos veikloms, jų įgyvendinimui ir finansinių išteklių naudojimui. Studentų parlamento nutarimu visos trys ataskaitos buvo patvirtintos. 

Patvirtinus ataskaitas sekė prezidento rinkimai. Kandidatė Ieva Vengrovskaja prisistatė veiklos gaires, būsimą VDU SA Biurą ir atsakė į kylančius klausimus apie viso universiteto studentų atstovavimą, studijas kontaktiniu būdu, stipendijas ir kita. 

Konferencijos metu prisistatė ir kandidatai  į VDU SA Valdybą: Kristina Balčiūnaitė, Daniel Mačichin, Lukas Gedvila, Laurynas Samajauskas, Martynas Vitkus, Solveiga Skaisgirytė ir Vytautas Valaitis. 

Šios konferencijos metu buvo renkama ir VDU SA Revizijos komisija. Šias pareigas užimti siekė: Joana Gasiulytė, Rokas Miltenis, Žygimantas Menčenkovas, Matas Čepurna, Toma Rasiukevičiūtė, Gabrielė Jonuškaitė, Gintarė Jurelytė ir Silvija Malinauskaitė. 

Suskaičiavus parlamento balsus VDU SA prezidente išrinkta Ieva Vengrovskaja (23 balsai už, 1 prieš ir 4 susilaikę). 

Valdybos nariais tapo: Kristina Balčiūnaitė, Lukas Gedvila, Daniel Mačichin, Laurynas Samajauskas,  Solveiga Skaisgirytė ir Vytautas Valaitis. 

Į Revizijos komisiją buvo išrinkti: Joana Gasiulytė, Rokas Miltenis, Matas Čepurna, Gintarė Jurelytė ir Silvija Malinauskaitė. 

VDU Studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminiame studentų parlamento posėdyje dalyvavo 28 studentų atstovai. Konferencijai pirmininkavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėjas aukštojo mokslo (studijų) klausimais Andrius Zalitis, sekretoriavo LSS Biuro administratorius Romas Kupčiūnas. Konferencijoje taip pat dalyvavo VDU rektorius prof. Juozas Augutis, VDU Studijų prorektorė Simona Pilkienė, Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius. 

Skip to content