Studentai kviečiami kandidatuoti į VDU SA prezidento postą

Kiekvienas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentas, kuriam rūpi universiteto studentų interesai, akademinė ir socialinė jų gerovė, kviečiamas kandidatuoti į VDU Studentų atstovybės (SA) prezidento postą. Prašymai priimami iki vasario 27 d.

Prezidentą vienerių metų kadencijai renka VDU Studentų parlamentas. Prezidento pagrindinės funkcijos yra vadovauti ir koordinuoti SA veiklą, veikti VDU SA vardu ir be specialių įgaliojimų atstovauti organizacijai, dalyvauti VDU Rektorato, Tarybos posėdžiuose. Atstovybės vadovas taip pat dalyvauja etikos komisijose, šaukia VDU SA Parlamento posėdžius, sudaro darbo grupes tam tikriems įpareigojimams atlikti ir kt.

„Prezidento veikla reikalauja atsakomybės ir laiko, – teigia VDU SA Valdybos pirmininkė Greta Šmaižytė. – Tikimės, kad studentai, kurie nori aktyviai įsitraukti į akademinius ir socialinius procesus universitete ir prisidėti prie studentų gerovės kūrimo, įsitrauks į rinkimų procesą ir pateiks savo kandidatūrą.“

Prezidento kandidatūrą turi palaikyti ne mažiau nei 50 studentų. Kandidatų prašymus su studentų parašais, metinės veiklos gaires bei motyvacinį laišką reikia pateikti VDU SA Valdybai iki vasario 27 d. 17 val. Dokumentai priimami VDU Studentų atstovybėje (S. Daukanto g. 27-202).

 

Skip to content