Prasideda VDU Studentų parlamento rinkimai: kandidatuoti gali kiekvienas!

Prašymų kandidatuoti į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentą teikimas pratęsiamas iki lapkričio 2 d. Studentai, norintys atstovauti savo fakultetui VDU Studentų parlamente iki lapkričio 2 d. 23:59 elektroniniu paštu valdyba@vdusa.lt turi pateikti prašymą ir motyvacinį laišką.

Kas yra VDU Studentų parlamentas?

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Studentų parlamentas tvirtina studentų atstovus į universiteto valdymo organus. Visų išrinktų narių balsų dauguma Studentų parlamentas gali pareikalauti pakartotinai svarstyti universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus studijų klausimais.

Kodėl verta kandidatuoti parlamento nario vietą?

„Dalyvavimas Studentų parlamento veikloje suteikia galimybę susipažinti su universiteto aktualijomis, kitų padalinių studentais. Moko dirbti su dokumentais, argumentuotai reikšti mintis ir diskutuoti, taip įveikiant viešojo kalbėjimo baimę, – teigia VDU SA Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė. – Studentų parlamentas yra ta vieta, kurioje gali kelti klausimus, svarbius tau, tavo kurso draugams bei tavo fakulteto studentams, reikalauti teigiamų pokyčių, sulaukti palaikymo ir stebėti, kaip tie pokyčiai yra įgyvendinami“. Drąsiai kandidatuoti gali ir pirmakursiai. Be to, nereikia būti VDU SA nariu, norint aktyviai įsitraukti į Studentų parlamento veiklą.

Kaip vyks rinkimai?

Šiais metais, dėl COVID-19 situacijos, rinkimų tvarka išlieka tokia pati, kaip ir pernai. „Tereikia užpildyti prašymą ir laisva forma parašyti motyvacinį laišką. Jame aprašykite kodėl norite tapti VDU Studentų parlamento nariu, kokias idėjas norėtumėte ten atnešti ar ką duoti studentams, galbūt, jau turite kompetencijų, naudingų parlamento veikloje“, ­– pasakoja Valdybos pirmininkė. Lapkričio 4-5 dienomis vyks nuotolinis balsavimas už kandidatus Outlook platformoje. Balsavimo, truksiančio 48 val., metu kiekvienas studentas turės vieną balsą už vieną kandidatą. Bakalauro ir magistro studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentai turės teisę balsuoti tik už savo fakulteto atstovą, trečiosios pakopos studentai savo atstovus rinksis iš visų kandidatuojančių doktorantų. Daugiausiai balsų surinkę studentai bus išrinkti į VDU Studentų parlamentą ir gaus laiškus su tolimesne informacija.

Kiekvienam akademiniam padaliniui, fakultetui ar akademijai, (pagal jame studijuojančiųjų skaičių) atstovaus atitinkamas parlamento narių skaičius:

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF) – 6 atstovai;

Gamtos mokslų fakultetas (GMF) – 4 atstovai;

Humanitarinių mokslų fakultetas (HMF) – 6 atstovai;

Informatikos fakultetas (IF) – 4 atstovai;

Katalikų teologijos fakultetas (KTF) – 3 atstovai; 

Menų fakultetas (MF) – 4 atstovai;

Muzikos akademija (MA) – 3 atstovai;

Teisės fakultetas (TF) – 4 atstovai;

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – 6 atstovai;

Socialinių mokslų fakultetas (SMF) – 6 atstovai;

Švietimo akademija (ŠA) – 9 atstovai;

Žemės ūkio akademija (ŽŪA) – 9 atstovai;

Doktorantai – 4 atstovai.

Studentai, norintys tapti Studentų parlamento nariais iki lapkričio 2 d. 23:59 el. paštu valdyba@vdusa.lt atsiunčia užpildytą prašymą ir laisva forma parašytą motyvacinį laišką.

 

Skip to content