Norą užimti VDU SA prezidento pareigas išreiškė viena kandidatė

Kovo 10 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į VDU Studentų atstovybės (SA) atakaitinę-rinkiminę konferenciją, kurios metu vyks VDU SA prezidento rinkimai. Prašymą kandidatuoti į šias pareigas pateikė viena kandidatė – Socialinių mokslų fakulteto bakalaurantė Ieva Vengrovskaja.

Ieva yra antro kurso psichologijos studijų programos studentė. Kandidatė prisideda prie studentų savivaldos veiklos jau ketvirtus metus: kaip aktyvi narė, vėliau du metus buvo Socialinių reiklų komiteto koordinatore, 2021 m. buvo išrinkta VDU Studentų atstovybės prezidente. „Kandidatuodama antrai kadencijai jaučiuosi tvirtai žinanti, kokios yra prezidento pareigos, teisės ir atsakomybės. Taip pat suprantu pačios VDU Studentų atstovybės kaip organizacijos ir jos narių augimo svarbą bei kiekvieną studentą, kuris įstoja, studijuoja ar baigia VDU“, – motyvaciniame laiške teigia Ieva.

I. Vengrovskaja, remdamasi studentams aktualiais klausimais, savo veiklos gairėse nusimatė keturias veiklos kryptis: studijų kokybės ir studentų socialinės aplinkos gerinimas, bendradarbiavimas su studentų atstovais ir jų įveiklinimas VDU valdymo organuose, VDU studentų interesų atstovavimas nacionaliniu mastu, VDU bendruomenės ir studentų savivaldos stiprinimas.

Ievos Vengrovskajos veiklos gairės ir motyvacinis laiškas.

Artimiausiu metu vyks pokalbis su kandidate, kurio metu ji galės išsamiau papasakoti apie savo idėjas bei tikslus.

Kovo 10 d. 12 val. vyks VDU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu bus pristatyta organizacijos veiklos ir finansinė ataskaitos, renkamas VDU SA prezidentas, valdyba ir revizija.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas – atstovybės vadovas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Jis atstovauja visiems universiteto studentams Universiteto Rektorato, VDU Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, atstovauja VDU studentams Lietuvos studentų sąjungoje bei atlieka kitas funkcijas numatytas VDU SA Įstatuose.

Skip to content