Kurso seniūnas – kas tai ir kodėl verta juo tapti?

Rudens semestro pirmąjį mėnesį, Vytauto Didžiojo Universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) ir VDU Pirmakursių mentoriai organizuoja kiekvienos studijų programos pirmo kurso Seniūnų rinkimus. Taip pat, vyresnių kursų studentai, neturintys seniūno ar norintys jį pakeisti gali jį išsirinkti. Seniūnų rinkimai vyksta iki rugsėjo 16 dienos.

Seniūnas – studijų programos kurso atstovas, kuris atstovauja savo kurso draugų interesus, juos informuoja ir  atlieka VDU Studijų programų kursų seniūnų veiklos nuostatuose numatytas pareigas. Seniūnai vieni pirmųjų gauna įvairią informaciją iš dėstytojų ir fakulteto ar akademijos administracijos ir VDU SA apie Universitetą, jame vykstančius pokyčius, naujienas, renginius, projektus ir kitą aktualią informaciją, kuria gali dalintis su savo studijų programos kurso studentais. Taip pat jie turi galimybę dalyvauti įvairiuose VDU SA organizuojamuose Seniūnų mokymuose ir taip įgyti naujų žinių, patirties, kurią gali panaudoti padedant savo kurso draugams.

Su seniūnais dirba ir jų veiklą koordinuoja VDU SA Studentų atstovų koordinatorė Monika Ražauskaitė. Paklausta kodėl verta tapti seniūnu Monika teigia, kad seniūnai yra pirmieji pagalbininkai savo kursui. „Jie sukuria tiesioginį ryšį tarp fakulteto ar akademijos administracija, studentų atstovybės ir savo kurso draugų.  Būdamas studentų atstovu – seniūnu gali tiesiogiai prisidėti prie studijų ir jų kokybės gerinimo.“

Siekiant tinkamai atstovauti studentams, kiekvienos studijų programos pirmo kurso studentai, demokratiniu būdu išrenka seniūną visam studijų laikotarpiui.

Kaip vyksta seniūno rinkimai?

Norint tapti seniūnu Kandidatas savo nuožiūra turi prisistatyti savo studijų programos kurso studentams iki rinkimų pradžios. Kai yra vienas arba keli prisistatę kandidatai, vyksta balsavimas. Jam naudojami internetiniai įrankiai, kurie užtikrina sąžiningumą bei rezultatų tikrumą. Pasibaigus rinkimams, ne vėliau kaip per tris darbo dienas, VDU Pirmakursių mentoriai turi išsiųsti galutinį balsavimo protokolą VDU SA Atstovų koordinatoriui. Išrinktas Seniūnas turi užpildyti VDU SA atsiųstą anketą, kurioje surinkta informacija bus patalpinta VDU SA puslapyje ir pasiekiama visiems studentams.

Panaši procedūra galioja ir vyresnių kursų studentams. Šiuo atveju seniūnas renkamas savarankiškai, o apie savo išrinkimą ar kylančias problemas rinkimų metu turi pranešti VDU SA Atstovų koordinatoriui el. paštu atstovai@vdusa.lt.

Taigi, raginame pirmo kurso ar vyresnius visų pakopų studentus išsirinkti savo kurso seniūną, kurio veikla užtikrins sklandų studijavimą ir operatyvų, studijų metu iškilusių,problemų sprendimą.

Skip to content