Kovo 10 d. nauja pradžia VDU Studentų atstovybei, išrinkta organizacijos prezidentė ir valdymo organai

Kovo 10 d. vyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu buvo pristatytos VDU SA metų veiklos, finansinė, Valdybos ir Revizijos ataskaitos. Išrinkta nauja VDU SA Valdyba, Revizijos komisija, organizacijos prezidentė.

Prasidėjus konferencijai ir patvirtinus darbotvarkę, VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja pristatė savo praėjusios kadencijos metinę veiklos ir finansinę ataskaitas. Konferencijos svečiams ir parlamento nariams kilo klausimų apie prezidento ir komandos nuveiktus darbus, nesėkmes, su kuriomis susidūrė organizacija bei naujai pasiektus tikslus.

Revizijos komisijos pirmininkė Joana Gasiulytė pristatė Revizijos komisijos metinę ataskaitą ir pastabas bei rekomendacijas vykdomoms organizacijos veikloms, jų įgyvendinimui ir finansinių išteklių naudojimui. Studentų parlamento nutarimu visos trys ataskaitos buvo patvirtintos.

Šią konferenciją pirmą kartą buvo pateikta ir metinė VDU SA Valdybos ataskaita. Ją pateikė Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė. Valdyba džiaugiasi, kad per kadenciją turėjo netgi 17 posėdžių. Ataskaitos metu buvo pristatytos kryptys su kuriomis buvo dirbama šią kadenciją: Valdybos veiklos išsigryninimas, VDU Studentų parlamento veiklos efektyvumo didinimas, VDU SA Alumni integracija, komandos supervizija, įstatų ir darbo reglamento keitimas bei pateiktos rekomendacijos ateities Valdybai. Studentų parlamento nutarimu ši ataskaita taip pat buvo patvirtinta.

Patvirtinus ataskaitas sekė prezidento rinkimai. Kandidatė į VDU SA prezidentės poziciją Emilija Drabužinskaitė pristatė savo veiklos gaires, būsimą VDU SA Biurą ir atsakė į studentams rūpimus klausimus apie ŽŪA studentų integraciją, organizacijos planuojamus pokyčius, studentų integravimą į valdymo organus, užsieniečių integravimą ir kita.

Konferencijos metu prisistatė ir į klausimų sesiją atsakinėjo kandidatai į VDU SA Valdybą: Arnoldas Borovskis, Lukas Gedvila, Gabija Paškevičiūtė, Kotryna Rajeckaitė, Emilija Talutytė, Viktorija Zaveckaitė, Gustė Žukauskaitė.

Šios konferencijos metu buvo renkama ir VDU SA Revizijos komisija. Šias pareigas užimti siekė: Titas Zaikauskas, Rusnė Rimkevičiūtė, Toma Rasiukevičiutė, Santa Vozbutaitė, Viktorija Čepaitė, Ieva Vengrovskaja, Erika Dervinytė, Gabrielė Šturmaitė, Gabrielė Jonuškaitė.

Suskaičiavus parlamento balsus į VDU SA Revizijos komisiją buvo išrinkti: Ieva Vengrovskaja, Erika Dervinytė, Gabrielė Šturmaitė, Santa Vozbutaitė, Rusnė Rimkevičiūtė. Revizijos Pirmininke tapo Ieva Vengrovskaja.

Valdybos nariais tapo: Kotryna Rajeckaitė, Arnoldas Borovskis, Viktorija Zaveckaitė, Gustė Žukauskaitė, Lukas Gedvila, Emilija Talutytė.

Nauja VDU SA Prezidente išrinkta Emilija Drabužinskaitė (25 už, 1 prieš, 7 susilaikę).

VDU Studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminiame studentų parlamento posėdyje dalyvavo 33 parlamento nariai. Posėdžiui pirmininkavo Justas Paulikas – buvęs Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės, Kauno padalinio pirmininkas. Posėdžio sekretorius buvo Jan Subotovič – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės Alumni.

Visą VDU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją galite išvysti čia.

Skip to content