Išrinktas VDU Studentų parlamento pirmininkas

Pirmajame Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamento posėdyje fakultetų atstovai rinko parlamento pirmininką bei sekretorių, atstovus VDU Senate ir VDU Studentų atstovybės (SA) Revizijos komisijos narį. Taip pat, diskutuota apie universiteto restruktūrizacijos ir strategijos planus bei tolimesnę parlamento komunikaciją ir posėdžių tvarkaraštį.

Į Studentų parlamento pirmininko postą kandidatavo trys studentai: Emil Starodubov, Daniel Mačichin ir Martynas Matusevičius. Daugiausiai palaikymo (30 balsų) surinko D. Mačichin (E. Starodubov – 10 balsų, M. Matusevičius – 6 balsai). Išrinktas pirmininkas kaip pagrindinius prioritetus parlamento darbe įvardijo studentų problemas pandemijos kontekste, studijų, vykdomų nuotoliniu būdu, kokybę ir kompromisų bei turiningų diskusijų svarbą parlamento darbe. Studentų parlamento sekretoriumi bendru nutarimu išrinktas Matas Čepurna.

Į VDU Senatą buvo pasiūlyti du kandidatai: bakalaurantas Daraab Pathania ir doktorantas Andrius Šmitas. Išrinktas A. Šmitas, surinkęs 28 balsus (D. Pathania – 20 balsų).

Kadangi Revizijos komisijos narys Žygimantas Foktas užėmė Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatoriaus pareigas VDU SA biure, siekiant išvengti interesų konflikto buvo renkamas naujas komisijos narys. Savo kandidatūrą išsikėlė Informatikos fakulteto atstovas Vytautas Valaitis. Jis surinko 36 balsus už (10 balsavo prieš).

Studentų atstovai diskutavo apie universiteto restruktūrizacijos projektą. Parlamento nariai akcentavo, kad studentų bendruomenei trūksta informacijos apie akademinių padalinių jungimo priežastis ir pasekmes. Studentų atstovai šiam klausimui nusprendė suburti darbo grupę.

VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus pristatė universiteto strategijos planą. Nuspręsta suburti parlamento darbo grupę šiam klausimui nagrinėti: išanalizuoti planą, prioritetus ir pateikti siūlymus galimoms plano įgyvendinimo priemonėms.

Buvo iškeltas ir universitete naudojamų paskaitų organizavimo įrankių efektyvumo klausimas. Nuspręsta, kad bus paruoštas kreipimasis į Inovatyvių studijų institutą dėl kitų platformų naudojimo organizuojant nuotolines studijas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės (SA) valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat, parlamento nariai slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai rūpinasi VDU studentų problemų sprendimu ir atsakymu į iškilusius klausimus.

Skip to content