Vytauto Didžiojo Universiteto Studentų parlamento posėdis

2014 metų Vasario 19-tą dieną Vytauto Didžiojo Universitete įvyko pirmasis VDU studentų parlamento posėdis, kuriame dalyvavo 29 atstovai (iš viso išrinkta 30 studentų, kurie buvo renkami savo fakultetų studentų tiesioginiame balsavime). Šio posėdžio metu buvo išrinktas parlamento pirmininkas, kuriuo tapo Justinas Petkus bei sekretorė – Jurgita Frišmantaitė. Vėliau buvo renkama balsų skaičiavimo komisija bei komisijos pirmininkė, narėmis tapo Greta Mickevičiūtė (kuri taip pat išrinkta ir pirmininke), Viktorija Kochanauskaitė bei Viktorija Šaulytė. Po šių balsavimų buvo patvirtinta parlamento darbotvarkė, susidedanti iš 5 punktų:

1. VDU Studentų atstovybės įstatų pakeitimų tvirtinimas;

2. Atstovų į VDU Fakultetų ir tarybas tvirtinimas;

3. Studentų atstovų VDU Senate tvirtinimas;

4. Studentų atstovų VDU Taryboje tvirtinimas;

5. Rinkimai į VDU Studentų parlamento rinkimų komisiją.

Po tam tikrų diskusijų buvo balsuojama už kiekvieną punktą – visi surinko parlamento narių daugumą, todėl buvo patvirtinti. Taip pat buvo išrinkti trys asmenys į VDU Studentų parlamento rinkimų komisiją: Roberta Remeikaitė, Jurgita Frišmantaitė (taip pat išrinkta ir pirmininke) ir Ąžuolas Mocevičius. Po šio balsavimo vyko trumpa diskusija apie stipendijas VDU universitete, o po šiek tiek mažiau nei valandos pirmasis posėdis buvo paskelbtas baigtu.

 

Skip to content