Vytauto Didžiojo universiteto parama studentams

Vytauto Didžiojo universiteto rektorato vasario 19 d. sprendimu buvo patvirtintas sąrašas studentų, kuriems, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos aprašu, suteiktos mokesčio už studijas ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatos 2013/2014 m. m. pavasario semestre.

Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatoms 2013/2014 m. m. pavasario semestre Universitetas paskyrė 24.975 Lt, kurie paskirstyti 58 studentams iš 99 prašiusių, o 48 studentams iš 104 prašiusių mokesčio už studijas lengvatų buvo išskirstyti 88.730,65 Lt pagal šiuos VDU studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos apraše nurodytus prioritetus:
• neįgaliems studentams;
• studentams, neturintiems abiejų tėvų;
• studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų, atsižvelgiant į mokamo mokesčio dydį;
• studentams, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui yra ne didesnės kaip 200 litų per mėnesį, atsižvelgiant į mokamo mokesčio dydį;
• skiriant mokesčio už studijas lengvatas buvo atsižvelgiama ir į studento paskutinės sesijos vidurkį.

Apie mokestinių lengvatų konkurso rezultatus visi paraiškas pateikę studentai buvo informuoti elektroniniais laiškais, nusiųstais į jų FirstClass laiškadėžes.

Skip to content