VDU Studentų parlamento posėdis

Sausio 19 d. 19 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį. Parlamento posėdžiai yra atviri. Prisijungti galima paspaudus šią nuorodą: https://bit.ly/3FDM9qO  

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dalyvių registracija
 2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
 3. Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.
 4. Buvusio posėdžio ir tame tarpe vykusių e-posėdžių protokolų tvirtinimas.
 5. Darbotvarkės tvirtinimas.
 6. Dėl VDU SA Prezidento ir Valdybos rinkimų laikinosios tvarkos tvirtinimo (Pristato: Solveiga Skaisgirytė, Valdybos pirmininkė)
 7. Dėl tiesioginių VDU SA prezidento rinkimų (Pristato: Martynas Butkus)
 8. VDU SA parlamento rinkimų reforma (Pristato: Martynas Butkus)
 9. VDU doktorantų klubo kreipimosi dėl užsienio kalbos mokymosi galimybių pristatymas(Pristato : Aurelija Ramanauskaitė ir Andrius Šmitas)
 10. VDU doktorantų klubo kreipimosi dėl doktorantų mokslinio konsultanto pristatymas (Pristato: Aurelija Ramanauskaitė ir Andrius Šmitas)
 11. Užklausa dėl VDU studentų socialinio fondo (Pristato: Martynas Butkus)
 12. ,,Facebook“ grupėje organizuota diskusija „VDU Studentų Parlamentas / VMU Student Parliament 21/22“ dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete (Pristato : Gabrielė Jonuškaitė, parlamento pirmininkė )
 13. Kiti klausimai
 14. Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

Praėjusių VDU Studentų parlamento posėdžių protokolus galima rasti paspaudus čia.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content