VDU Studentų parlamento nariai diskutavo einamaisiais klausimais

Sausio 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nariai rinkosi į nuotolinį posėdį. Jo metu buvo aptarti mokymai, skirti parlamentarams, praėjusio posėdžio metu iškeltų problemų sprendimas bei VDU studentų dalyvavimas VDU tarybos posėdžiuose.

Studentų parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė pristatė idėją organizuoti mokymus. Kurie būtų skirti parlamentarams susipažinti su universiteto dokumentais ir dokumentų rengimu. Andrius Šmitas pasisakė, kad doktorantų atžvilgiu, tokie mokymai, kokie buvo pernai nėra naudingi, kadangi doktorantūroje reguliaminas nėra aktualus. Mokymų data bus derinama tarp parlamentarų.

VDU Studentų atstovybės (SA) prezidentė Ieva pristatė pirmojo parlamento posėdžio metu išsikeltų problemų sprendimą. Vienas iš išsikeltų dalykų – neaiškus atsiskaitymų vertinimas. Pagal VDU Reguliaminą, pirmose paskaitose dėstytojas turi supažindinti, kiek yra vertas kiekvienas atsiskaitymas, tad studentai turi teisę, prasidėjus paskaitoms prašyti šios informacijos. Dėl dėstytojų kompetencijų klausimo Ieva džiaugiasi, kad rudens semestre studentai gan aktyviai pildė dėstymo ir studijavimo anketą ir išsakė savo nuomonę apie dėstytojus. Anketų įvertinimai yra peržiūrimi universiteto administracijos ir, jei matomi prasti įvertinimai yra imamasi atitinkamų veiksmų. Problema dėl Muzikos akademijos instrumentų suderinimo yra perduota akademijos dekanui, kurie žadėjo atsižvelgti planuodami šių metų veiklą ir finansus.

Kitas prezidentės pristatytas klausimas, dėl studentų atstovų dalyvavimo VDU Tarybos posėdžiuose. Tai yra aukščiausias universiteto organas, kuriame tvirtinami veiklos planą, finansai ir kuriam yra atskaitingas rektorius bei kiti organai. Šiame organe yra du atstovai nuo studentų: VDU SA prezidentas (-ė) ir studentų deleguotas Kęstutis Jasiulevičius. Pagal organo darbo reglamentą, į posėdžius gali ateiti bet kuris bendruomenės narys, patvirtintas tarybos. Dabar yra norima reglamentuoti patekimą į posėdį. Yra du variantai: vienas, kad norintys dalyvauti gali ateiti stebėti posėdį be registracijos, kitas, kad turėtų užsiregistruoti prieš posėdį, prisistatyti ir pasidalinti dalyvavimo motyvacija. Parlamentarai palaikė pastarąjį variantą.

Kovo 10 d. vyks VDU SA rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu bus pristatoma VDU SA veiklos ir finansinė ataskaita bei renkamas naujas(-a) prezidentas (-ė).

Skip to content