VDU Studentų parlamente patvirtinti Seniūnų veiklos nuostatai bei diskutuota kitais klausimais

Rugpjūčio 19 dieną įvyko pakartotinis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nuotolinis posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtinti Studijų programų kursų seniūnų veiklos nuostatai, diskutuota apie „Kaunas pride“ iniciatyvą, svarstytas Studentų šalpos fondo įkūrimas bei aptartas viešosios valgyklos darbo grupės progresas.

 VDU SA Studentų atstovų koordinatorius Matas Čepurna pristatė Studijų programų kursų Seniūnų veiklos nuostatus, kurie buvo pakoreguoti pagal VDU Studento parlamento pastabas. Šiais nuostatais bus reglamentuojama seniūnų veikla, aprašytos jų teisės ir pareigos bei rinkimų tvarka. Po dokumento pristatymo, Žygimantas Menčenkovas išsakė pastabą, kad seniūnų veikla yra savanoriška, todėl nereikėtų dokumente vartoti žodžio „privalo“, kalbant apie dalyvavimą mokymuose ar akreditavime. Taip pat buvo keltas klausimas dėl trūkumo informacijos, ką daryti, jei nepavyksta išrinkti seniūno. Parlamentarai vienbalsiai pritarė patvirtinti šiuos nuostatus su dviem korekcijomis, atsižvelgiant į išsakytas pastabas.

Posėdžio metu buvo aptariami parlamentarų iškelti klausimai dėl VDU SA palaikymo „Kaunas pride“ iniciatyvai ir LGBTQ+ bendruomenei.  Diskusijos metu buvo svarstoma ar iškeltų punktų įgyvendinimas atitinka VDU SA misiją ir įstatus. Buvo priimta finansiškai neremti šios iniciatyvos, kadangi jos organizatoriai sulaukė pakankamo palaikymo iš šalies, tačiau parlamentas vienbalsiai pritarė išreikšti palaikymą LGBTQ+ bendruomenei VDU SA socialiniuose tinkluose.

VDU SA Studentų šalpos fondo įkūrimo idėja susilaukė daug komentarų. Pagrindinė priežastis, dėl kurios parlamentarai nepatvirtino fondo yra ta, kad VDU SA yra ne pelno siekianti organizacija, neturinti pakankamų ir pastovių pajamų šaltinių. 

Posėdyje buvo kalbėta ir apie viešosios valgyklos universitete darbo grupės progresą bei ateities planus. K. Donelaičio gatvėje renovuojamame VDU pastate jau yra planuojamas valgyklos įrengimas. Ši darbo grupę tęs darbą ir toliau: bendraus su universiteto organizacijomis bei administracija, siekiant, kad valgykla patenkintų studentų lūkesčius. 

Posėdžio pabaigoje Ieva Vengrovskaja pakomentavo planuojamas studijas kontaktiniu būdu ir paskatino visus gauti galimybių pasus skiepijantis (jei galite dėl sveikatos ypatumų) bei paraginti draugus tai padaryti.

Prieš naujo VDU Studentų parlamento rinkimus rudenį, yra numatomas dar vienas šio parlamento posėdis, aktualiems klausimams aptarti.

VDU Studentų paralmento posėdžių protokolus galite rasti čia.

Skip to content