VDU Studentų parlamentas rinksis į posėdį

Balandžio 26 d. 14 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nariai rinksis į posėdį. Posėdis vyks gyvai, VDU Mažojoje salėje (S.Daukanto g. 28). Parlamento posėdžiai yra atviri ir juose gali dalyvauti visi norintys.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dalyvių registracija.
 2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
 3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 4. Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.
 5. Buvusio posėdžio ir tame tarpe vykusių e-posėdžių protokolų tvirtinimas.
 6. Darbotvarkės tvirtinimas.
 7. Dėl užklausos dėl VDU studentų socialinio fondo. Pristato: Martynas Butkus
 1. Dėl Ievos Vengrovskajos komunikacijos. Pristato: Justas Ivanauskas
 1. Dėl darbo grupės dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete rezultato. Pristato: darbo grupės atstovas
 1. Dėl privalomo egzamino / kolokviumo / namų darbo ir kitų atsiskaitymų aptarimo paskelbimo ir teisės į rašomojo darbo peržvalgą / įvertinimo pagrįstumą. Pristato: Justas Ivanauskas
 1. Dėl „VDU apeliacijų dėl studijų rezultato vertinimo ir (ar) atsiskaitymo procedūros teikimo nuostatos“ papildymo projekto. Pristato: Gustė Žukauskaitė
 1. Dėl KTF studentų apklausos dėl Justo Ivanausko šalinimo iš VDU Studentų Parlamento. Pristato: Justas Žukauskas ir Deimantė Auksinaitė
 1. Kiti klausimai.
 2. Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content