VDU Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį

Rugsėjo 15 d. 17:30 val. vyks nuotolinis VDU Studentų parlamento posėdis. Parlamento posėdžiai yra atviri, todėl į šį posėdį gali prisijungti visi norintys, paspaudę šią nuorodą.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dalyvių registracija
  2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
  3. Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.
  4. Buvusio posėdžio ir tame tarpe vykusių e-posėdžių protokolų tvirtinimas.
  5. Darbotvarkės tvirtinimas.
  6. Rekomendacijos darbo grupei dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete (Pristato Gabrielė Jonuškaitė)
  7. VDU Senato studentų atstovų rinkimai (Pristato : Ieva Vengrovskaja)
  8. VDU Studentų parlamento rinkimu informacija (Pristato: Ieva Vengrovskaja )
  9. Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content