VDU Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį

Spalio 7 d. 18:30 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį. Parlamento posėdžiai yra atviri. Prisijungti galima paspaudus šią nuorodą: https://bit.ly/3oBKVYx 

Posėdžio darbotvarkė: 

  1. Dalyvių registracija
  2. Darbotvarkės tvirtinimas
  3. Dėl tiesioginių VDU SA prezidento rinkimų.
  4. Dėl VDU SA gaunamų LSP lėšų.
  5. Dėl VDU Studentų atstovų veiklos Senate.
  6. Kiti klausimai
  7. Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės (SA) valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat, parlamento nariai slaptu balsavimu renka ar atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai yra atsakingi už VDU studentų problemų sprendimą ir atsakymą į iškilusius klausimus.

Skip to content