VDU Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį

Spalio 8 dieną 18 valandą vyks nuotolinis VDU Studentų parlamento posėdis. Studentų parlamento posėdžiai yra atviri, todėl studentai, norintys dalyvauti, gali jungtis paspaudę šią nuorodą.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dalyvių registracija
  2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
  3. Darbotvarkės tvirtinimas
  4. Dėl viešosios valgyklos situacijos
  5. Dėl skatinamųjų stipendijų
  6. Dėl studentų atstovų VDU Senate
  7. Dėl VDU Studentų atstovybės Įstatų
  8. Dėl darbo programos įgyvendinimo
  9. Kiti klausimai

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės valdymo organas, sudaromas iš fakultetų ir akademinių padalinių atstovų, demokratiniu keliu išrinktų pagal VDU SA Reglamentą. Studentų parlamentas priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, procedūrines taisykles ir reglamentus, siūlo, papildo, keičia ir tvirtina rezoliucijas, pozicijas, kitus VDU SA viešus pareiškimus ir atlieka kitas funkcijas pagal VDU SA Įstatus.

 

 

Skip to content