VDU Studentų parlamentas: pirmininko rinkimai, diskusija studentams aktualiais klausimais

Pirmajame naujai išrinkto Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamento posėdyje fakultetų studentų atstovai rinko parlamento pirmininką, svarstė apie posėdžių vertėjo bei sekretoriaus pareigybes. Diskutavo apie doktorantų keliamas problemas, nepaprastą klimato padėtį ir posėdžių tvarkaraštį.

Į studentų parlamento pirmininko postą kandidatavo du studentai: Žygimantas Menčenkovas ir Gabrielė Jonuškaitė. Daugiausia palaikymo (30 balsų) surinko G. Jonuškaitė (už Ž. Menčenkovą balsavo 7 parlamentarai, nuo balsavimo susilaikė 5). Išrinkta parlamento pirmininkė teigė, kad yra gerai susipažinusi su universiteto ir Studentų atstovybės dokumentais, kuriais vadovausis pirmininkaudama, taip pat sieks, kad parlamento nariai diskutuotų konstruktyviai, remtiantis faktais ir duomenimis, o ne emocijomis.

Posėdyje buvo aptartas klausimas dėl vertėjo ir sekretoriaus pareigybių. Kadangi, Parlamento posėdžiai turi būti verčiami į anglų kalbą, pirmąjį posėdį vertė Paulina Mišaitė, VDU studentė, tačiau kitiems posėdžiams yra ieškomas pastovus vertėjas, kurio darbas bus apmokamas. Panaši situacija yra ir su posėdžių sekretoriumi. Pirmąjį posėdį sekretoriavo VDU SA administratorė Erika Dervinytė, tačiau buvo keliamas klausimas dėl pastovaus Parlamento sekretoriaus, kuris būtų ne parlamento narys, paieškų. Ž. Menčenkovas iškėlė klausimą, kad posėdžių sekretoriavimas taip pat turėtų būti apmokamas. 

Studentų atstovai diskutavo ir apie valgyklos Putvinskio g. 23 rengimą. 2020-2021 m. m. Studentų parlamento nariai veikė darbo grupėje, kurioje plėtojo valgyklos idėją ir išpildymą. Iš suinteresuotų studentų atstovų šiam klausimui nagrinėti buvo suburta nauja darbo grupė, kurią sudaro: Emilis Starodubov, Ieva Vengrovskaja, Martynas Butkus, Emilija Drabužinskaitė, Raminta Milašiūtė.

Doktorantų atstovas VDU Studentų parlamente Andrius Šmitas kėlė klausimą dėl doktorantų galimybės tobulinti užsienio kalbos žinias. Pagal valstybės kontrolę, baigusiems trečiosios pakopos studijas studentams rekomenduojama turi turėti C1 anglų kalbos lygį, tačiau patekti į esamas šio dalyko paskaitas VDU yra sunku ir jos nėra visiškai pritaikytos aukščiausiai studijų pakopai. Problemai spręsti buvo siūloma kurti atskiras anglų kalbos mokymo grupes doktorantams arba universitete galėtų būti organizuojamos atviros studijos, tačiau už jas reikia mokėti. Doktorantų atstovams (Andrius Šmitas, Žygimantas Menčenkovas, Martynas Butkus, Aurelija Ramanauskaitė)  iki kito parlamento posėdžio rekomenduojama paruošti raštą, kuriame būtų aprašyta problema ir galimi jos sprendimo būdai. Į šį procesą rekomenduojama įtraukti Doktorantų klubą, siekiant surinkti daugiau trečiosios pakopos studentų nuomonių.

Buvo iškeltas klausimas apie iniciatyvą dėl nepaprastosios klimato padėties. Ž. Menčenkovas prieš kitą parlamento posėdį turėtų suformuluoti pasiūlymus, būdus kaip galima įgyvendinti šią iniciatyvą bei prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo ir pateikti parlamentarams susipažinti.

Parlamento posėdžiai bus rengiami kartą per ketvirtį (skaičiuojant nuo lapkričio 8 d.). Kitas parlamento posėdis numatomas sausio mėnesį, jo metu bus diskutuojama šiame posėdyje neaptartais darbotvarkės klausimais, darbo grupių progresu ir kitomis aktualijomis.

Skip to content