VDU Studentų parlamentas: aptarti aktualiausi klausimai ir pirmininko rinkimai

Pirmajame naujai išrinkto Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamento posėdyje fakultetų, akademijų ir doktorantų studentų atstovai susipažino su parlamento veikla, bei svarbiausiais darbą reglamentuojančiais dokumentais bei rinko parlamento pirmininką. Taip pat visi pasidalino savo įžvalgomis apie didžiausias matomas problemas universitete.

Šiais metais, kaip ir kasmet, pirmojo posėdžio metu buvo renkamas Studentų parlamento pirmininkas. Posėdyje, į kandidatus buvo iškelta Humanitarinių mokslų fakulteto IV kurso stidentų Monika Ražauskaitė ir save išsikėlė Švietimo akademijos I kurso studentė Liepa Kalinaitė. Rinkimai vyko anonimiškai, nuotoliniu būdu. Prieš balsavimą visi parlamento nariai susipažino su kandidačių prisistatymais bei jų motyvacija užimti šias pareigas. Daugiausiai palaikymo (33 balsų) sulaukė M. Ražauskaitė, už L. Kalinaitę balsavo 4 parlamentarai, 2 susilaikė.

Naujoji pirmininkė savo motyvaciniame laiške teigė, kad jai yra puikiai pažįstama ir suprantama parlamento veikla, nes jau ketvirtus metus yra parlamento narė, taip pat šiuo metu esanti ir VDU Studentų atstovybės (SA) Studentų Atstovų koordinatorė bei aktyviai įsitraukusi į universitete ar nacionaliniu mastu organizuojamas darbo grupes. Monika dalinasi, kad jos „pagrindinis siekis kandidatuojant į Parlamento pirmininko poziciją yra iki galo sutvarkyti Parlamento veiklą, sustruktūruoti ir planuoti visus susitikimus bei darbus juose.“

Parlamento posėdyje, kiekvieno akademinio padalinio atstovai diskutavo tarpusavyje ir išskyrė ryškiausias problemas, su kuriomis susiduria studentai jų aplinkoje. Buvo paminėtos devynios problemos nuo vadovėlių trūkumo ar patalpų šildymo iki grįžtamojo ryšio tarp dėstytojų ir studentų. Svarbiausiomis ir aktualiausiomis problemomis, dalyvavusiųjų nuomone, tapo studentų miestelio klausimas ir prasta komunikacija tarp studentų ir dėstytojų bei administracijos.

Studentų miestelio Akademijoje klausimas yra aktualus dėl jo atskirties bei jame esančių galimybių neišnaudojimo. Tai vieta, kuri nėra gerai pažįstama daugumai studentų, todėl jų aktyvumas joje yra pasyvus. Norima Akademiją įtraukti į studentų gyvenimą, supažindinti juos su miesteliu ir taip pritraukti kuo daugiau studentų atvyki. Antra aktuali keliama problema buvo komunikacijos spragos tarp universiteto darbuotojų ir studentų. Nemaža dalis parlamentarų pastebėjo, kad tai tikrai yra aktuali tema, ypač pirmųjų kursų studentams, tačiau nemaža dalis vyresnių kursų studentų taip pat su ja susiduria. Šie klausimai liko atviri ir apie juos bus diskutuojama ateityje.

Taip pat posėdžio metu buvo pasiūlytos ir nutartos ateinančių posėdžių datos. Pagal VDU SA Darbo reglamentą, Studentų parlamento posėdžiai turi būti rengiami bent kartą per ketvirtį, tačiau posėdžių numatoma daugiau. Kitas parlamento posėdis vyks sausio mėnesio pabaigoje.

Posėdžio protokolas.

Skip to content