VDU Studentų atstovybės veiklos ataskaita: ką pavyko pasiekti per metus?

Kovo 12 d. 11 val. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu bus renkamas naujas VDU SA prezidentas, valdyba ir revizijos komisija bei pristatomos 2020-2021 m. veiklos ir finansų ataskaitos.

VDU SA veiklos ataskaitoje įvykdyti darbai suskirstyti į penkias kategorijas pagal strategines veiklos kryptis: atstovavimas, bendruomenės telkimas, komunikacija, žmogiškųjų ir finansinių išteklių stiprinimas. Ataskaitą rasite čia.

Pasak VDU SA prezidento nuveikta tikrai nemažai ir ypač džiaugiamasi rezultatais atstovavimo kryptyje: „Siekiant, kad COVID-19 pandemija sukeltų kuo mažiau sunkumų studentams, pirmojo karantino metu susitarta dėl 25% lengvatos mokesčiui už apgyvendinimą VDU bendrabutyje, tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metu galiojo galimybė nutraukti apgyvendinimo sutartį, išsaugant turimą kambarį, atsižvelgus į mūsų siūlymus buvo įsteigtas COVID-19 paramos fondas.“

P. Vaitiekus primena ir apie pateiktą poziciją dėl 2020 m. pavasario semestro baigimo nuotoliniu būdu, siekiant aiškumo dėl studijų proceso organizavimo ir studentų saugumo užtikrinimo ir džiaugiasi, kad šiemet pavyko ženkliai praplėsti seniūnų kontaktų duomenų bazę. „Taip pat, noriu pasidžiaugti pasiūlytu ir pasiektu susitarimu su VDU dėl nemokamo Lietuvos studento pažymėjimo kiekvienam pirmakursiui, kuris galios ir ateityje bei tuo, kad prisidėjome prie VDU negalios reikalų vyr. koordinatorės ir negalios reikalų vyr. konsultanto pareigybių atsiradimo ir atrankos, dalyvavome VDU Negalios politikos formavimo darbo grupėje.“

VDU SA prezidentas teigia, kad nemažai pasiekta ir kitose veiklos kryptyse: dėmesys skirtas pirmakursių ir užsienio studentų integracijai į universiteto bendruomenę, studentiškoms VDU organizacijoms, ryšių su užsienio studentų atstovais palaikymu, projektų rašymu ir reklaminių paslaugų vykdymu, siekiant užtikrinti organizacijos finansinį stabilumą. Daug teigiamų atsiliepimų sulaukta ir apie projektą „Dinamiški dialogai“, kurio tikslas – su įvairių sričių specialistais kalbėtis studentams aktualiomis temomis.

Pasak prezidento, per praėjusius metus siekta kelti VDU SA narių kompetencijas, užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą: „Vykdyti du narių akreditavimai, dveji mokymai, įvairios diskusijos, pokalbiai, tam, kad nariai turėtų kuo daugiau žinių ir įgūdžių reikalingų atstovavimui.“ Be to, organizuoti įvairūs sutikimai ir renginiai, norint pritraukti naujus narius.

P. Vaitiekus pabrėžia, kad nepavyko pasiekti visų užsibrėžtų tikslų ir tikisi, kad tam tikri, šią kadenciją neįgyvendinti klausimai, kaip skatinamųjų stipendijų didinimas, bus keliami ateityje.

„Susitelkimo dėka, šiuo sunkiu laikotarpiu gebėjome išlikti bendruomeniški ir drauge ieškoti sprendimų, todėl noriu padėkoti kiekvienam, kad net ir tokiu sudėtingu metu buvome racionalūs, supratingi ir stiprūs.“ – praėjusią kadenciją apibendrina VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus. Studentams jis linki ir ateityje gebėti padėti vieni kitiems, įsiklausyti į skirtingas nuomones ir išeičių ieškoti kartu bei sunkumuose gebėti įžvelgti naujas galimybes.

Skip to content