VDU Studentų atstovybės prezidento posto sieks du kandidatai

Kovo 12 dieną vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu VDU Studentų parlamentas rinks naują SA prezidentą. Norą užimti šią poziciją išreiškė du kandidatai – Humanitarinių mokslų fakulteto doktorantas Žygimantas Menčenkovas ir tame pačiame fakultete studijuojanti bakalaurantė Ieva Vengrovskaja.

Ž. Menčenkovas savo veiklos gairėse išskyrė tris dalis: aprūpintų studijų link, demokratiška ir savarankiška studentų savivalda bei studentija nacionalinėje politikoje. „Reikia dar daug kur padirbėti. Turime siekti studentams kuo geresnių materialinių sąlygų. Taip sukursime jiems palankią terpę studijuoti ir užsiimti užklasine veikla,“ – savo motyvaciniame laiške teigia kandidatas.

Kandidato Ž. Menčenkovo veiklos gairės ir motyvacinis laiškas.

I. Vengrovskaja savo gairėse nusimatė šešias veiklos kryptis: studijų kokybės gerinimas, studentų atstovai, studentų mikroklimato stiprinimas, patikima ir atvira organizacija, atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei organizacijos finansinio stabilumo užtikrinimas. „Kandidatuodama į šį postą, suprantu, kad per vienerius metus kardinaliai pagerinti studijų kokybę ar socialinę dimensiją yra neįmanoma, tačiau noriu įsiklausyti į studentų lūkesčius ir bent mažais pokyčiais siekti palankesnės studijų aplinkos kiekvienam studentui,“ – motyvaciniame laiške dėsto kandidatė.

Kandidatės I. Vengrovskajos veiklos gairės ir motyvacinis laiškas.

Artimiausiu metu vyks kandidatų debatai, kuriuose jie galės prisistatyti akademinei bendruomenei ir išsamiau papasakoti apie savo idėjas bei tikslus.

VDU SA prezidentas vadovauja atstovybei ir veikia organizacijos vardu. Jis dalyvauja Rektorato, Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, deleguoja studentų atstovus į universiteto valdymo organus, sudaro darbo grupes įvairiems klausimams spręsti ir atlieka kitas funkcijas numatytas Įstatuose.

Skip to content