VDU Studentų atstovybės pozicija dėl aukštųjų mokyklų konsolidacijos

LR Švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei

LR Seimo nariams

Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijai

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai

Lietuvos studentų sąjungai

 

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė pritaria Seimo nutarimui dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. Matydami diskusijas, nesutarimus ir netgi konfliktus ne tik tarp Vyriausybės ir akademinės bendruomenės, tačiau ir tarp skirtingų akademinių bendruomenių dėl Vyriausybės pasiūlyto aukštųjų mokyklų optimizavimo plano, pritariame ir džiaugiamės, kad Seimo priimtas nutarimas leidžia konsoliduoti tinklą demokratišku būdu, įtraukiant į jas visą akademinę bendruomenę. Taip pat tikime, kad šis priimtas planas privers bei paskatins aukštąsias mokyklas išgryninti savo studijų programas ir tai bus žingsnis pirmyn siekiant tapti arba labiau specializuotomis aukštosiomis mokyklomis su konkrečiomis kryptimis, arba jungtis prie kitų aukštųjų mokyklų.

Studijų programų optimizavimas yra vienas svarbiausių viso konsolidacijos proceso etapų. Tų pačių ar panašių programų dubliavimasis skirtinguose universitetuose lemia aukštojo mokslo kokybės potencialo išskaidymą. Norint tai pasiekti yra būtina pradėti griežčiau vertinti esančias studijų programas, tokiu būdu paliekant tik kokybiškiausias iš jų. Tačiau tai turi būti daroma tikslingai, turint aiškią aukštosios mokyklos krypties viziją. Reikia nepamiršti, kad didelė studijų programų dalis dubliuojasi ir kolegijose. Todėl jos turi būti optimizuojamos kompleksiškai, paliekant ir atrenkant tik geriausią potencialą turinčias programas bei išlaikant takoskyrą tarp universitetinio ir koleginio išsilavinimo. Esantys ir būsimi Lietuvos studentai siekia kokybiškų studijų, tačiau ne visos dabar Lietuvoje veikiančios aukštosios mokyklos gali tai užtikrinti.

Konsolidacijos procesas turi vykti kartu su jame dalyvaujančių aukštųjų mokyklų bendruomenių nariais, taip ieškant kompromisų bei bendrų sprendimo būdų. 2016 metų gruodžio 19 dieną Lietuvos studentų sąjunga organizavo Alma Mater konferenciją tema „Aukštųjų mokyklų konsolidacija“, kurios metu Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) atstovė pateikė užsienio šalių, kuriose buvo vykdyta aukštųjų mokyklų tinklo optimizacija, pavyzdžius. Žvelgiant į Danijos bei Norvegijos patirtis buvo pastebėta, jog reikia skatinti, kad aukštosios mokyklos pačios inicijuotų pokyčius ir norėtų jų bei kartu su valstybės finansiniu ir žmogiškuoju indėliu kurtų pridėtinę vertę valstybei bei aiškiai nusistatytų laikotarpį, kada pokyčiai turi būti įgyvendinti.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė palaiko Lietuvos aukštųjų mokyklų konsolidaciją ir sutinka, kad siekti konkurencingo ir kokybiško išsilavinimo yra visų žmonių teisė. Tikime, kad dirbant kartu ir bendradarbiaujant gali būti priimti sprendimai, atnešiantys naudą akademinėms bendruomenėms bei stiprinantys Lietuvos aukštojo mokslo kokybę.

Prezidentė

Greta Šmaižytė

Skip to content