VDU SA Veiklos ataskaita. Metai pilni pokyčių ir tęstinumo

Antrą kadenciją už Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) vairo stovinti Ieva Vengrovskaja kovo 10 d. VDU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu pristatys pastarųjų metų veiklą. Prezidentė su komanda ir visais organizacijos savanoriais metus dirbo siekdami tinkamai atstovauti VDU studentų interesams ir atliepti poreikius, tiek universitete, tiek nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

VDU SA veiklos ataskaitoje vykdytos veiklos suskirstytos į keturias strategines veiklos kryptis: studijų kokybės ir studentų socialinės aplinkos gerinimas, bendradarbiavimas su studentų atstovais ir jų įveiklinimas VDU valdymo organuose, VDU studentų interesų atstovavimas nacionaliniu mastu, VDU bendruomenės ir studentų savivaldos stiprinimas. Kiekviena iš sričių turi atskirus uždavinius ir jiems pasiekti nuveiktus darbus. Su veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

Organizacijos prezidentė džiaugiasi, kad nors ir Rusijos pradėtas karas Ukrainoje atnešė daug sunkiai išsprendžiamų problemų „VDU ir VDU SA nuo pirmos karo dienos buvo su Ukrainos žmonėmis. Buvo priimti studentai ir darbuotojai į universitetą, universiteto bendrabučius, su VDU administracija buvo sutarta dėl finansinės ir humanitarinė pagalbos, nemokamų studijų ir apgyvendinimo nuo pirmos karo dienos iki šiandien ir tai bus tęsiama toliau.“ 

Metų veikloje daug dėmesio buvo skiriama studijų kokybės ir socialinės aplinkos gerinimui. Įvykdyti 25 egzaminų ir 5 kolokviumų stebėjimai, pasiekta, kad VDU biblioteka sesijos metu dirbtų visą parą bei, kad žiemos semestre dėstymo ir studijavimo apklausą buvo galima pildyti iki egzaminų sesijos pabaigos. Taip pat studentai buvo nudžiuginti žinia, kad nebereikės spausdinti baigiamųjų darbų. Bendradarbiauta su universiteto administracija prisidedant prie pirmakursių bei užsienio studentų mentorysčių ir negalios politikos universitete įgyvendinimo.

Šioje kadencijoje dėmesys skiriamas buvo ir studentų atstovams įvairiuose universiteto valdymo organuose. Organizuojami susitikimai, mokymai, skirti susipažinti su atstovo pareigomis ir veikla, nuolat atnaujinama atstovų duombazė ir palaikoma komunikacija su jais, vykdytas atstovų žinių patikrinimas. Atstovų koordinatorė dalinasi, kad yra sunku sudominti studentus tapti atstovais, tačiau „tie, kurie pasiryžta, yra tikra pagalba siekiant tikslų ar išsikeliant naujus“, taip pat Monika džiaugasi įvykusiu atstovų akreditavimu ir dideliu procentu išlaikiusiųjų.

Atstovaujant VDU studentų interesams aktyviai įsitraukiama į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiklą. Dalyvaujama įvairiose darbo grupėse, susitikimuose, mokymuose. Taip pat organizuoti treji mokymai pagal sritis visų aukštųjų mokyklų savivaldų nariams. Įsitraukiama ir dalijamasi patirtimi Transform4Europe aljanso veiklose, o  VDU SA Akademinių reikalų koordinatorė Gustė Žukauskaitė išrinkta T4E studentų savivaldos viceprezidente. Ji teigia, kad tokie „aljansai yra Europos ateitis, todėl reikia kiek galima įgalinti ne tik studentų atstovybes, bet ir studentus, dalintis patirtimi, praplėsti pasaulėžiūrą ir mokytis vieniems iš kitų.“

Ne ką mažiau dėmesio skiriama buvo ir VDU bendruomenės telkimui. Suorganizuotas tradicinis VDU SA „Pavasario festivalis“, pirmakursių stovykla „Subalansuotas fuksas“, akademinė mugė VDU Įvadinėje savaitėje ir kiti pirmakursiams skirti užsiėmimai bei socialinį atsakingumą skatinančios kraujo donorystės ar pirmosios pagalbos mokymai. Tarptautinės studentų dienos proga suorganizuota iniciatyva „Studente, užimk universiteto vadovų kėdes“ leido studentams išbandyti VDU administracijos pareigas, o projekte „Moksleivi, pabūk studentu“ beveik šimtas moksleivių galėjo patirti studentišką kasdienybę.

Rūpinantis VDU studentų gerbūviu, nepamirštamas ir organizacijos vidus. Rengiant vidinius renginius stiprinami ryšiai tarp narių ir alumni, puoselėjamos motyvavimo ir grįžtamojo ryšio sistemos, keliamos atstovybininkų kompetencijos socialinėje ir akademinėje srityse bei individualių komitetų veikloje. Taip pat vykdyti narių akreditavimai, siekiant patikrinti jų žinių ir problemų sprendimo lygį.

Antrus metus organizaciją į priekį vedanti Ieva už nuveiktus darbus jaučiasi dėkinga „savo komandai, visiems organizacijos savanoriams, studentų atstovams, organizacijos valdybai ir revizijai, draugams ir universiteto administracijai, su kuria ne visada mąstome vienodai, bet visada siekiame geriausio.“ O būsimam prezidentui (-ei) linki „puosėlėti mūsų vertybes, kartu su nariais kurti ir stengtis dėl kiekvieno organizacijos savanorio ir išlikti vieningiems, o studentų balsą nešti aukštai ir toli universitete, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu!“

 

Skip to content