VDU SA veiklos ataskaita: ką nuveikėme per metus?

2021 m. kovo 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidento pareigas perėmė Ieva Vengrovskaja. Prezidentė kartu su komanda ir organizacijos savanoriais dirbo visus metus siekdami tinkamai atstovauti studentams universiteto, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei įgyvendinti metų pradžioje išsikeltus tikslus. Kovo 10 d., VDU SA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje I. Vengrovskaja pristatys metų veiklos ataskaitą.

VDU SA veiklos ataskaitoje įvykdyti darbai suskirstyti į septynias kategorijas pagal strategines veiklos kryptis: studijų kokybės gerinimas, studentų atstovai, atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu studentų mikroklimato stiprinimas, patikima ir atvira organizacija, organizacijos finansinio stabilumo užtikrinimas ir komunikacija. Su veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

Pasak VDU SA prezidentės per šiuos metus nuveikta nemažai siekiant gerinti studijų kokybę. „Tęsiant studijas COVID-19 aplinkoje buvo siekiama užtikrinti sklandų studijų procesą. 2021 m. pradžioje atsiradę skiepai suteikė vilties greitu metu iš nuotolinių studijų sugrįžti į kontaktinį mokymąsi. Todėl rudens semestre buvo pasiekta, kad studijos vyktų kontaktiniu būdu (išskyrus bendrauniversitetinius, kalbų dalykus ir individualius atvejus).“ Plėtojama VDU studentų atstovų sistemą, palaikoma pastovi komunikacija ir susitikimai su studentų atstovais universiteto organuose bei vykdomi mokymai, skirti kelti jų kompetencijas.

VDU studentams atstovaujant buvo ir dalyvaujant Lietuvos studentų sąjungos vykdomose veiklose. Įsitraukta į darbo grupes dėl transporto lengvatos ir PSD mokėjimo (ne)taikymo reglamentavimo; dėl paskolų skyrimo tvarkos pokyčių; dėl užsienio studentų studijų sąlygų gerinimo Lietuvoje ir sprendžiant sprendžiant pedagogų poreikio ir stipendijų skirstymo klausimus. Taip pat dalyvaujama diskusijose ir mokymuose, kuriose nagrinėjamos studentams kylančios problemos ir ieškoma sprendimo būdų. Bendradarbiaujant su doktorantų klubu įsitraukiama į Europos aukštųjų mokyklų aljansą Transform4Europe.

Ieva Vengrovskaja džiaugiasi Universiteto valdymo organuose išsakytomis pozicijomis ir įgyvendintais pokyčiais. „Tikslas didinti stipendijas buvo iškeltas dar praeitoje, P. Vaitiekaus, kadencijoje. Vasarą vykusio VDU Senato posėdyje buvo priimtas sprendimas pakeisti bei papildyti šiuo metu galiojančius VDU stipendijų skyrimo tvarkos aprašo nuostatus.“ Taip pat Senate išlaikyta vieninga studentų pozicija, kad nebūtų mažinama kartelė rekomendaciniam dėstytojų anglų k. lygiui.

VDU SA prezidentė teigia, kad nemažai pasiekta ir kitose veiklos kryptyse: dėmesys skirtas pirmakursių ir užsienio studentų integracijai į universiteto bendruomenę bei bendruomenės mikroklimato stiprinimui ­– atsižvelgiant į pandeminę situaciją buvo organizuotos įvairios veiklos ir renginiai. Taip pat buvo rašomi projektai  ir vykdomos reklaminės paslaugos, siekiant užtikrinti organizacijos finansinį stabilumą.

Praėjusiais metais siekta kelti VDU SA narių kompetencijas, užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą: „Vykdyti du narių akreditavimai, aštuoneri mokymai, įvairios diskusijos, tam, kad nariai turėtų kuo daugiau žinių ir įgūdžių reikalingų atstovavimui. Vykdyti ir motyvaciniai pokalbiai su nariais bandant išsiaiškinti jų problemas, motyvaciją ir tikslus atstovybėje.“ Be to, organizuoti įvairūs susitikimai ir renginiai, norint pritraukti naujus narius ir palaikyti ryšį su VDU SA Alumni.

„Noriu išreikšti padėką kiekvienam, kuris šiandien išlieka ramus, gali kritiškai ir racionaliai mąstyti bei nepameta altruistiškumo. Tik susitelkę, gerbdami kiekvieną aplinkinį, siekdami teisingumo, galime išlikti vieningi ir pasiruošę viskam.“ – šiuos metu apibendrina VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja ir ateinančiais metais, linki visiems vidinės ramybės, dar daugiau ryžto, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus bei naudotis visomis galimybėmis, kurias mums suteikia VDU.

 

Skip to content