VDU SA Valdyba – patariamasis valdymo organas, besirūpinantis organizacijos ateitimi

Kovo 10 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu Studentų parlamentas vienerių metų kadencijai rinks naują VDU SA prezidentą, revizijos komisiją ir valdybą. Norintys tapti valdybos nariu, iki kovo  6 d. 17 val. turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt. Norint paskatinti ir įkvėpti studentus kandidatuoti į Valdybą, dabartiniai jos nariai pasidalijo savo patirtimi, nuveiktais darbais ir ateities vizijomis. 

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento. Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė dalinasi, kad šią kadenciją „VDU SA Valdyba dirbo ties valdybos veiklos išgryninimu, parlamento veiklos efektyvinimu, komandos supervizija, alumni bendruomenės kūrimu, įstatų ir darbo reglamento keitimu bei kitais svarbiais atstovybės klausimais“. Lukas Gedvila teigia, jog jam kaip valdybos nariui ši „veikla svarbi tuo, jog savo patirtimi ir žiniomis gali padėti organizacijos vadovui kartu stengtis ir daryti viską, jog organizacijos rytojus būtų kuo šviesesnis.“

Paklausti apie šių metų Valdybos veiklą jos nariai pabrėžė, jog šią kadencija bandė iš esmės pakeisti šio organo darbo stilių, kadangi ankščiau Valdyba veikė pagal poreikį. Pirmininkė pasakoja, kad kadencijos pradžioje jie įsivardijo temas ir iššūkius su kuriais norėtų dirbti kadencijos metu, pasiskirstė į mažas darbo grupes ir pagal savo galimybes ėmėsi ieškoti atsakymų. „Turėjome susitikimus kas mėnesį, nemaža dalis valdybos narių gan aktyviai įsitraukė į SA veiklas ir matė organizacijos gyvenimą iš arti. Greičiausiai, tai ir yra šios kadencijos reikšmingiausia veikla – atrasti būdus kaip valdybos darbas galėtų būti našesnis.“ L. Gedvila džiaugiasi, jog „pirmą kartą organizacijos istorijoje dabartinės sudėties valdyba, kaip kolegialus valdybos organas, taip pat pateiks savo veiklos ataskaitą Studentų parlamentui, kas leis visiems pamatyti, jog valdyba yra atviras, aktyvus ir išties svarbus valdymo organas organizacijoje.“

Dabartinė VDU SA Valdyba būsimiems nariams linki tęsti pradėtus darbus bei būti pasiruošusiems ištiesti pagalbos ranką prezidentei, komandos žmonėms bei apskritai visai organizacijai.

Visi norintys kandidatuoti į šias pareigas turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt iki kovo 6 d. 17 val.

Valdybos rinkimai vykdomi pagal Laikinąją rinkimų tvarką.

Prašymas:

Loader
Loading...

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Skip to content