Kovo 10 d. vyks VDU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Kovo 10 d. 12 val. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu bus pristatyta VDU SA metinė veiklos ir finansų ataskaita, vyks VDU SA prezidento, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai.

VDU SA Valdyba – strateginis atstovybės valdymo organas. Valdyboje yra sprendžiami svarbiausi klausimai, kurie susiję su VDU SA strategija, veiklos gairėmis, finansais, parlamento rinkimais ir kiti, nurodyti organizacijos Įstatuose. Valdybą sudaro 6 nariai ir VDU SA prezidentas, pagal užimamas pareigas.

2022 metais norą tapti valdybos nariu išreiškė 7 kandidatai:

Kandidatų prisistatymai ir klausimų sesija vyks ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu. 

Posėdžio metu bus renkama Revizijos komisija. Kandidatai į ją savo kandidatūras išsikels ir bus renkami posėdžio metu.

VDU SA Revizija – vykdo VDU SA veiklos ir  finansinę kontrolę;  atlieka VDU SA patikrinimus savo iniciatyva, VDU Studentų parlamento pavedimu ar Valdybos prašymu. Atlikusi patikrinimą Revizijos komisija teikia rekomendacijas ir išvadas, nustačiusi finansinės ir/ar veiklos pažeidimus, Revizijos komisija turi teisę inicijuoti neeilinį VDU Studentų parlamento posėdį. Revizijos komisiją sudaro 5 nariai.

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Dalyvių registracija.
 2. VDU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos atidarymas.
 3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 4. Konferencijos pirmininko tvirtinimas arba kito Konferencijos pirmininko rinkimas.
 5. Konferencijos sekretoriaus tvirtinimas arba kito Konferencijos sekretoriaus rinkimas.
 6. Darbotvarkės tvirtinimas.
 7. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas.
 8. VDU SA Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas.
 9. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas.
 10. VDU SA Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 11. Kandidato į Prezidentus prisistatymas ir klausimai.
 12. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas ir klausimai.
 13. Prezidento ir valdybos rinkimai.
 14. Revizijos komisijos rinkimai.
 15. Balsavimo rezultatų paskelbimas.
 16. VDU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos uždarymas.

VDU Studentų parlamento narius ir kandidatus į valdymo organus kviečiame Konferencijoje dalyvauti gyvai (VDU Mažoji salė, S. Daukanto g. 28), o visus kitus – stebėti tiesioginę transliaciją VDU Studentų atstovybės Facebook puslapyje.

Skip to content