VDU rektorato nutarimai

Spalio 7 d. vyko Vytauto Didžiojo universiteto rektorato posėdis, kuriame dalyvavo ir mūsų atstovybės prezidentas Mindaugas Grigas.

Posėdžio metu įteisintas VDU doktorantų klubas, kuris sieks plėsti doktorantų akiratį visose srityse ir lygmenyse, gerinti doktorantūros studijų kokybę, atsakyti į doktorantams aktualius klausimus, pvz. dėl mokslinių tyrimų finansavimo. Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simonavičius pristatė 2015-2016 m. m. rudens semestro mokesčio už studijas lengvatų skyrimo konkurso tvarką. Priminta, jog lengvatos skiriamos lemiantis dviem kriterijais: pažymių vidurkiu ir socialine padėtimi.

Naujasis VDU rektorius Juozas Augutis pateikė bendrą informaciją. Buvo gvildenama idėja formuoti VDU, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos Edukologijos universiteto klasterį (institucijų, kurios konkuruoja bei bendradarbiauja, koncentracija). Vis dar laukiama universitetų senatų nutarimų šiuo klausimu. Informuota, jog baigiama formuoti universiteto taryba, į kurią įeina ir mūsų prezidentas Mindaugas Grigas bei Studentų parlamento deleguotas Marius Kybartas. Rektorius taip pat priminės nacionalinius ir tarptautinius mūsų universiteto reitingus. Džiaugiamės, jog pasak žurnalo „Reitingai“, mūsų universitetas yra trečioje vietoje, o pagal pačių studentų įvertinimą net pirmoje.

Savo veiklos gaires pristatė mokslo prorektorė J. Kiršienė, tarptautinių ryšių prorektorė I. Dabašinskienė ir studijų prorektorius K. Šidlauskas.

Skip to content