VDU pareiškimas dėl Lietuvos universiteto atkūrimo

Vasario 5 d., trečiadienį, Vytauto Didžiojo universitete vykusiuose Tarybos ir Senato posėdžiuose buvo svarstytas Kauno universitetų rektorių paskelbtas ketinimų protokolas siekti iki 2022 m. Kaune atkurti Lietuvos universitetą.

Žemiau pateikiame visą oficialų VDU Tarybos ir Senato pareiškimą dėl Kauno universitetų rektorių iniciatyvos iki 2022 metų Kaune atkurti Lietuvos universitetą.

***

2014 m. vasario 5 d.

Kaunas

1922 metais atidarytas Lietuvos universitetas Kaune buvo vienintelė lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu. 1930 metais, minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas. Naikindama tautinį identitetą, 1946 metais, sovietų okupacinė valdžia šį vardą iš universiteto atėmė, o 1950 metais uždarė ir patį universitetą.

Šiandienos Vytauto Didžiojo universitetas, švenčiantis atkūrimo  25 metų sukaktį  – viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją. Universiteto studentus, dėstytojus ir absolventus vienija artes liberales, t. y. laisvųjų menų universiteto, idėja. Čia skleidžiasi laisva kūrybinė mintis, orientuojamasi į studijų, mokslo ir meno kokybę, sėkmingai plėtojami tarptautiniai ryšiai.

Kauno universitetų rektorių iniciatyva ir jų pastangos konsoliduoti universitetų mokslinį, kūrybinį ir pedagoginį potencialą, suvienyti ir sustiprinti mokslininkų, tyrėjų ir menininkų gretas Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenei yra priimtinos, gerbiant istorinį tęstinumą ir VDU atkūrėjų valią – išlaikant Vytauto Didžiojo universiteto vardą, suteiktą Lietuvos Respublikos Prezidento bei Ministro Pirmininko (Lietuvos universiteto vardo įstatymas, 1930 m. birželio mėn. 7 d.).

Esame pasirengę ieškoti ir kurti įvairias bendravimo formas, siekti bendros studijų, mokslinių tyrimų ir kūrybinės erdvės sukūrimo ir kviečiame Kauno universitetų Tarybas ir Senatus sudaryti bendrą darbo grupę, pavesti jai sukurti bendrauniversitetinės studijų, mokslinių tyrimų ir kūrybinės erdvės Kaune viziją bei koncepciją, pateikti jos pasiekimo gaires, sukurti strateginius veiklos planus ir numatyti galimus finansavimo šaltinius. Į šį procesą siūloma kuo plačiau įtraukti universitetų bendruomenes, studentus, absolventus, miesto savivaldos ir verslo atstovus. Tikime, kad tai padės mums siekti bendro tikslo – kurti ateities Lietuvą.

Skip to content