VDU Mažojoje salėje vyko VDU Studentų parlamento posėdis

Balandžio 26 d. vykusiame VDU Studentų parlamento posėdyje buvo aptarti studentų keliami klausimai apie studijų atsiskaitymo vertinimo aptarimą ir apeliacinės komisijos vertinimo procedūros korekciją. Taip pat grąžintas klausimas, norint išsiaiškinti poreikį dėl VDU Socialinio fondo steigimo bei keltas klausimas dėl parlamentaro šalinimo. 

Buvo aptartas klausimas dėl VDU socialinio fondo. Emil Starodubov domėjosi, kiek yra turima laisvai disponuojamų VDU SA turimi finansų ir kaip jie skirstomi. Buvo kalbama dėl fondo įsteigimo VDU studijuojantiems studentams iš Ukrainos paremti, tačiau tokia paramos forma šiems studentams jau egzistuoja VDU. Nuspręsta, kad  tokio fondo šiai dienai nereikia, kadangi VDU SA neturi pakankamai pastovių gaunamų lėšų, o skirtingų paramos Ukrainai  būdų yra nemažai, juos galite rasti čia.

Sausio mėnesį vykusiame VDU Studentų parlamento posėdyje buvo surinkta darbo grupė dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete. Šio posėdžio metu parlamento pirmininkė Gabrielė Jonuškaitė teiravosi kaip sekasi darbo grupei ir koks jos veiklos progresas. Darbo grupė dar nebuvo spėjusi susirinkti ir ir aptarti galimus veiksmus šia tema, tad klausimas nukeltas kitam kartui.

Katalikų teologijos fakulteto (KTF) studentų atstovas parlamente Justas Ivanauskas pristatė klausimą dėl privalomo egzamino / koliokviumo / namų darbo ir kitų atsiskaitymų aptarimo paskelbimo ir teisės į rašomojo darbo peržvalgą / įvertinimo pagrįstumą. J. Ivanauskas susidūrė su situacija, kurioje dėstytojas atsisakė komentuoti jo darbą, jam nebuvo suteikta galimybė peržiūrėti atsiskaitymo ir sužinoti kodėl yra toks vertinimas. Todėl parlamentaras siūlo, kad Moodle platformoje būtų įtraukta skiltis su darbų aptarimų laiku bei atlikta reguliamino pataisa, kuri įpareigotų dėstytoją atlikti darbo aptarimą su studentais. Socialinių mokslų fakulteto (SMF) studentų atstovė parlamente Ieva Vengrovskaja pasisakė, kad nėra susidūrusi su šia problema ir per tiek metų studentai nėra skundęsi tokia problema, nes dėstytojai susitaria su savo grupėmis ir aptariama darbus visiems patogia forma, laiku ir vieta. Jai pritarė ir KTF studentas Justas Žukauskas, teikdamas, kad darbų aptarimai vyksta ir Katalikų teologijos fakultete. Gustė Žukauskaitė papildė, kad VDU Studijų reguliamino 145 punkte rašoma, kad „po egzamino raštu galutiniai rezultatai skelbiami Universiteto intranete per tris darbo dienas ir po to jie aptariami studentų grupėje“. Kadangi tai individuali, pačiame fakultete atsiradusi problema, o ne daugumos studentų / fakultetų problema, parlamentarai pasiūlė šią problemą kelti savo akademinio padalinio taryboje esantiems studentų atstovams ir savo studijų programos komiteto studentų atstovams.

Anksčiau vykusiuose posėdžiuose parlamentarai nusprendė, kad turi būti koreguojami VDU apeliacijų dėl studijų rezultato vertinimo ir (ar) atsiskaitymo procedūros teikimo nuostatai, klausimas buvo perduotas VDU SA akademinių reikalų komitetui. Šiam posėdžiui komitetas paruošė savo pasiūlymą, kurį pristatė VDU SA akademinių reikalų komiteto koordinatorė Gustė Žukauskaitė. Norima koreguoti 13.3 dokumento punktą ir jį papildyti informacija, kad apeliacinė komisija, kartu su protokolo išrašu turi pateikti užpildytą formą dėl apeliacinio skundo sprendimo. Korekcija buvo patvirtinta bendru parlamentarų sprendimu ir toliau aprašo korekcijos bus pristatomos VDU administracijai, dėl tolimesnio dokumento tvirtinimo.

Katalikų teologijos fakulteto atstovai studentų parlamente – Justas Žukauskas ir Deimantė Auksinaitė, iškėlė klausimą dėl Justo Ivanausko šalinimo iš VDU Studentų Parlamento. KTF atstovai sulaukė nusiskundimų iš studentų,  kad fakulteto viduje negali susikalbėti su studentu J. Ivanausku, todėl nusprendė padaryti apklausą savo fakulteto studentams apie jį ir jo veiklą universitete, kad šis studentas neatstovauja KTF studentams ir netinkamai naudojasi savo turimomis pareigomis. KTF studijuoja apie 120 studentų, o į apklausą atsakė 31 studentas, iš kurių 30 studentų išreiškė norą ir palaikymą šalinti studentą, 1 studentas susilaikė. Apklausoje neprivalomai buvo galima pasidalinti savo pastabomis ir komentarais. 11 atsakiusiųjų pasidalino savo patirtimi, jog šis studentas nėra pakantus, neišklauso, nepritaria kitokiai nuomonei bei savo elgesiu gali sudaryti netinkamą nuomonę apie visą fakultetą. D. Auksinaitė ir J. Žukauskas vykdydami apklausą ir keldami šį klausimą Studentų parlamente siekia, kad J. Ivanauskas nekalbėtų viso fakulteto vardu ir vykdytų veiklą savo vardu, o ne kaip KTF atstovas bei būtų pašalintas iš VDU Studentų parlamento.

Prieš tai, posėdžio metu, J. Ivanauskas pasisakė, kad atsisako savo, kaip parlamentaro pareigų ir paliko posėdžio salę

Toks klausimas yra beprecedentis atvejis, neturintis jokios praktikos prieš tai. Studentas buvo išrinktas į parlamentą surinkęs 3 studentų balsus, kadangi parlamente buvo 3 vietos studentams ir 3 norintys studentai, visos vietos ir buvo užimtos. Tad dabar šią situaciją reikia spręsti individualiai – taip sakė parlamento pirmininkė Jonuškaitė, kuri perdavė klausimą posėdyje svečio teisėmis dalyvavusiam VDU SA Valdybos nariui Daniel Mačičhin. Jis pakomentavo, kad dėl nario pašalinimo iš Parlamento negalima nuspręsti pirmo posėdžio metu. Tokiu atveju visa informacija dėl parlamentaro šalinimo turi būti perduodama VDU SA Valdybai, kuri jį apsvarsčiusi pateiks rekomendacijas Studentų parlamentui sekančio posėdžio metu. Už šio klausimo svarstymo perdavimą VDU SA Valdybai pritarė 23, nepritarė 4, susilaikė 1 iš susirinkusių parlamentarų.

Kitas parlamento posėdis nusimato gegužės 19 d. 

Kviečiame studentus, kylančias problemas perduoti savo studijų programos kurso seniūnams, studijų programų komitetų ar akademinių padalinių tarybos nariams, studentams senatoriams bei studentams parlamentarams. Šie studentai problemas galės kelti posėdžių metu. 

Taip pat apie kylančias problemas galite pranešti VDU Studentų atstovybei el. paštu info@vdusa.lt.

Skip to content