VDU lankysis EUA tarptautinė ekspertų grupė

Balandžio 7-9 dienomis VDU lankysis Europos universitetų asociacijos (EUA) tarptautinė ekspertų grupė ir surengs susitikimus jų pasirinktuose universiteto fakultetuose – Ekonomikos ir vadybos, Gamtos mokslų, Humanitarinių mokslų ir Teisės. Šie susitikimai yra savanoriško VDU dalyvavimo išoriniame instituciniame veiklos vertinime dalis.

Vizito metu EUA ekspertai susitiks ne tik su VDU fakultetų atstovais, bet ir su rektoriumi, prorektoriais, centrų vadovais ir t. t. Atvykstančios ekspertų grupės nariai: pirmininkas Lotharas Zechlinas, Christina Ullenius, Hansas Beundermanas, Annakaisa Tikkinen, koordinatorė Christina Rozsnyai ir Nacionalinės aukštojo mokslo kokybės agentūros (AEQES) stebėtoja Caty Duykaerts.

Rengiantis ekspertų vizitui, kovo 7 d. Vytauto Didžiojo universitetas EUA pateikė analitinę ir išsamią savianalizės ataskaitą, kuri buvo paruošta suvienijus visos universiteto bendruomenės patirtį bei pastangas ir pasitelkus suinteresuotų šalių įžvalgas. Savianalizės procesas suteikė galimybę kritiškai įvertinti VDU veiklas ir paskatino toliau gerinti kokybę bei tęsti strateginį vystymą. VDU nuolat pritaiko EUA institucinio vertinimo praktikas savo veikloje.

Europos universitetų asociacijos akreditacija VDU buvo suteikta 2005 m. – tuomet tai buvo pirmasis Lietuvos universitetas, tapęs šios asociacijos nariu.

Skip to content