VDU ir LEU susijungimas

2016 metų balandžio 27 dieną VDU Senatas pritarė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Lietuvos edukologijos universitetų (LEU) jungimosi procesui. Tikimasi, kad konsolidacija tarp šių dviejų universitetų padės stiprinti mokslo ir studijų potencialą, ypač humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – tai leis užtikrinti mokslo naujovių diegimą studijų procese ir atliepti šalies raidos poreikius, sustiprins Artes Liberales principais grindžiamo universiteto modelį, veikiantį tinklo ir glaudžios asociacijos principu. Taip pat, tai sudarys dar geresnes galimybes ugdyti visapusišką, pilietišką jauną žmogų, padės didinti visos veiklos efektyvumą ir parengti inovatyvią pedagogų rengimo sistemą.

Galutinis LEU ir VDU susijungimas turėtų įvykti per trejus metus. Jau nuo ateinančių mokslo metų atsiras naujos bendros studijų programos tiek Kaune, tiek Vilniuje. Taip pat bus mažinamas programų skaičius ir sprendžiama studentų mažų srautų problematika – daugiau nei 30 proc. abiejų universitetų programų yra vienodos arba mažai skiriasi. Nuo šių metų rudens prasidės ir lietuviška „Erasmus“ mainų programa tarp universitetų studentų ir akademinio personalo.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų Atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas apie LEU ir VDU susijungimą sako: „Iš studentų perspektyvos šis žingsnis yra puikus, kadangi tai padės gerinti studijų kokybę, suteiks studentams daugiau galimybių naudotis skirtingų universitetų mokslo bazėmis. Žinoma, tam tikrų nuogastavimų ir grėsmių yra, tačiau tikimės, kad universitetai įveiks visus ateities iššūkius.“

VDU – lyderiaujantis universitetas socialinių, humanitarinių, menų bei biotechnologijų mokslų ir studijų srityse Lietuvoje (MOSTA tarptautinis vertinimas, 2015). Taip pat pirmauja Baltijos šalyse pagal dėstytojų tarptautiškumą (QS Ranking, 2015). LEU – svarbiausias švietimo srities Lietuvos universitetas, palaipsniui įtvirtinantis tokį savo statusą Europos Sąjungos Vidurio ir Rytų Europos regione.

Skip to content