Valstybinis studijų fondas skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą

Valstybinis studijų fondas skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą. Stipendiją gauti norintys studentai privalo užpildyti paraišką internete nuo kovo 20 d. iki balandžio 3 d. (įskaitytinai).

Papildomas paraiškų priėmimas paskelbtas vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 ,,Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu.

Paraiškas užpildyti bus galima elektroniniu būdu, prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) – tik šiuo būdu užpildęs nustatytos formos paraišką studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Paraiškos formą patvirtino VSF direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymas  Nr. 1-3 ,,Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo“.

Stipendija skiriama likusiam semestro laikui. Visa kita tvarka yra tokia pati, kaip ir pagrindinio paraiškų priėmimo metu.

Skip to content