Universiteto studentams suteiktos mokesčių lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, kiekvieną semestrą skiria mokesčių už studijas bei apgyvendinimą bendrabutyje lengvatas studentams atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai, taikant mokesčio už studijas lengvatas arba gyvenamąją vietą bendrabutyje – taikant apgyvendinimo bendrabučiuose mokesčio lengvatas.

Universitetui paskelbus apie galimybę skirti lengvatas mokesčiui už studijas bei apgyvendinimo mokesčiui sumažinti 2017/2018 m. m. pavasario semestrui, buvo gauti 53 studentų prašymai sumažinti mokestį už studijas bei 44 studentų prašymų sumažinti mokestį už apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose.

Įvertinus VDU skirtos paramos dydį, skirtą mokestinėms lengvatoms, bei atlikus pateiktų duomenų analizę, vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, mokesčių už studijas ir apgyvendinimą lengvatoms 2017/2018 m. m. pavasario semestre VDU skyrė už 20 800 EUR sumą.

Mokesčio už studijas lengvatos skyrimo kriterijai

Mokestis už studijas buvo sumažintas studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa (našlaičiams); neįgaliems studentams; studentams, iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 300 EUR/mėn., atsižvelgiant į studentų paskutinės sesijos akademinį vidurkį:

 • jei vidurkis yra nuo 9,50 iki 10,00, mokestis už studijas sumažintas 100 %;
 • jei vidurkis yra nuo 9,00 iki 9,49, mokestis už studijas sumažintas 75 %;
 • jei vidurkis yra nuo 8,50 iki 8,99, mokestis už studijas sumažintas 50 %;
 • jei vidurkis yra nuo 8,00 iki 8,49, mokestis už studijas sumažintas 25 %.

Iš viso buvo patenkinti 27 studentų prašymų skirti mokesčio už studijas lengvatas 2017/2018 m. m. pavasario semestre (42 % nuo visų prašiusiųjų), taip suteikiant beveik 15 000 EUR universiteto paramos studentams.

Mokesčio už apgyvendinimą lengvatos skyrimo kriterijai

Apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose mokesčio lengvata buvo skirta studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa, šia tvarka:

 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 1-2 EUR/para, skirta 100 % apgyvendinimo mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestrui;
 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 3-4 EUR/para, skirta 75% apgyvendinimo mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestrui.

Neįgaliems studentams taip pat studentams, iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 300 EUR/mėn. apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestrui buvo skirta šia tvarka:

 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 1-2 EUR/para, skirta 50 % apgyvendinimo mokesčio lengvata;
 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 3-4 EUR/para, skirta 25 % apgyvendinimo mokesčio lengvata;

Papildomai neįgaliems studentams, kurių apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 5 EUR/para, buvo skirta 25 % mokesčio lengvata, o tiems studentams, kurie gyvena kartu su lydinčiu asmeniu, nepaisant mokamo mokesčio dydžio, skirta 50 % apgyvendinimo mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestre.

Iš viso buvo patenkinti 34 prašymai skirti mokesčio už apgyvendinimą lengvatą 2017/2018 m. m. pavasario semestre (77 % nuo visų prašiusiųjų), taip suteikiant daugiau nei 5 800 EUR universiteto paramos studentams.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai yra paskelbti asmeniškai informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, kuris buvo nurodytas el. paraiškos anketoje.

Daugiau informacijos apie mokestines lengvatas

Daugiau informacijos

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)          

 • Adresas S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.lt
Skip to content