Tapk Studentų atstovybės prezidentu!

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (toliau VDU SA) kviečia tave, ryžtingą studentą, tapti visų VDU studentų atstovu! Tam reikia tik surinkti penkiasdešimties studentų palaikymą ir įtikinti studentus, kodėl būtent tu turi tapti prezidentu.

VDU SA prezidentas yra atstovybės vadovas, koordinuojantis ir planuojantis jos veiklą. Pagrindinės prezidento pareigos yra atstovauti studentams VDU Rektorate, Senate ir universiteto Taryboje. Šis atstovas taip pat dalyvauja etikos komisijose, šaukia VDU SA Parlamento posėdžius bei veikia visos VDU SA vardu.

„Tai ypatingai atsakingos pareigos, reikalaujančios labai daug laiko. Tačiau tuo pačiu tai vieta, kurioje galima įgyti neįkainojamos patirties, o išsprendus net ir mažiausias vieno ar kelių studentų problemas, jaučiamas vidinis pasitenkinimas. Tiesioginės prezidento pareigos atlikimas atperka visą praleistą laiką bei patirtą stresą.“ – patirtimi dalinasi esamas VDU SA prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA rinkimų komisijos pirmininkas. Prezidento kandidatūrą turi palaikyti ne mažiau 50 studentų. Kandidatų prašymus su studentų parašais atnešti į Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-202) iki kovo 1 dienos, 17 val. dabartiniam prezidentui – Eigirdui Sarkanui.

VDU SA rinkimų reglamentas

Prašymas įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus:

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/VDU-SA-rinkimų-reglamentas.-final-2013-kovo-14-9-10.pdf”]

Skip to content